Vi är ofta rädda för fel saker
Landet runt | SPF Göteborg

Vi är ofta rädda för fel saker

SPF Göteborg
Publicerad 2011-11-01

SPF Göteborgs Trafikkommitté i samarbete med Polisen och NTF Väst inbjöd till ett möte den 20 oktober, då drygt 80 SPF-are samlades på Polishuset för att få svar på frågan ”Kan vi känna oss säkra och trygga i Göteborg?”

Vi fick en presentation av CIRCA-projektet. De mycket erfarna poliserna Claes Persson och Mats Wahlberg berättade hur de internationella ligorna, oftast från Östeuropa, arbetar. CIRCA (Central Investigation related to Criminal Aliens) består av en grupp på åtta personer, sju poliser och en civilanställd, som i huvudsak arbetar med ligornas brott mot äldre. De arbetar med hela processen ”från ax till limpa” och har under 3-4 år klarat ut flera hundra brott. De samlar in alla uppgifter och bilder från bevakningskameror samt systematiserar allt material. Det finns inget samarbete inom EU avseende denna polisinsats.

Ligorna, som arbetar i grupper om två eller fler, kommer till Sverige för att systematiskt stjäla, bedra och råna äldre. Gärningsmännen är hänsynslösa och saknar empati. Värdet av bytet varierar från noll till flera tiotusentals kronor, men är i snitt 7 000-8 000:- per gång och de begår 5-10 brott per dag. Ofta upptäcks inte brottet förrän efter en stund t.ex. när offret kommer till kassan. Försprånget är i allmänhet tillräckligt stort för att gärningsmännen ska ha hunnit förflytta sig flera mil från brottsplatsen. Under 4-5 dagar hinner de därför bearbeta ett stort område, innan de återvänder hem till sitt land och där fortsätter med sitt i allmänhet skötsamma liv till nästa raid tar sin början.

Brotten sker oftast i butiker, där de tar plånboken ur obevakade väskor; i offentliga miljöer vid t.ex. bankomater där de iakttar, memorerar koden och vid lämpligt tillfälle senare norpar åt sig kortet genom att lura offret att öppna plånboken; i bussköer och allmän trängsel, då plånboken återigen är målet; i bostaden genom att på olika sätt lura offret att släppa in gärningsmannen.

Vi fick också se videoupptagningar från olika genomförda och uppklarade brott.
De gav oss klara bilder av hur kreativa och förslagna gärningsmännen är.

Thomas Pettersson, ytterligare en erfaren polis som nu arbetar med analyser, tog till orda. Han betonade att vi oftast är rädda för fel saker. Rädslan är knuten till känslan av bristande trygghet. Trygghet är en upplevd, subjektiv känsla som är kopplad till risken att utsättas för brott eller känslan av att inte få hjälp om något händer. Känslan är sällan kopplad till den faktiska risken. Känslan av otrygghet ökar med åldern, men i verkligheten ökar tryggheten med åldern.
I åldrarna 16-24 år upplever 16,5 % otrygghet att vistas utomhus, men verkligheten visar att 21,9 % drabbas av brott. I åldrarna 65-79 år upplever
25,5 % otrygghet att vistas ute efter mörkrets inbrott, endast 5 % drabbas av brott.

Backaskotten har naturligtvis skrämt oss alla på ett eller annat sätt och skapat en otrygghetskänsla. Men sannolikheten att som enskild person drabbas är liten, om inte obefintlig. Trots detta finns det i området många äldre som inte känner sig trygga att lämna hemmets lugna vrå under kvällens och nattens mörka timmar.

Lite drastiskt uttryckte Thomas att det stora problemet är att folk inte är på krogen 24 timmar per dygn! I diskussionen om nattöppna krogar hävdas ofta att brotten ökar om krogarna stänger 05:00 i stället för 03:00. Det är inte öppettiderna som är problemet. Problemet är att folk lämnar krogen med ett eller flera glas för mycket innanför västen. Det är på gatan som sinnet kan rinna över och brotten ske.

Thomas kommer gärna ut i föreningarna och berättar mer.

1999 började cykelpolisen sin verksamhet under sommarperioden. Efter ett par år utökades den till året runt. Thomas Åsenlöf och Per-Åke Johansson är Göteborgs båda cykelpoliser, som vänligt men bestämt uppfostrar dagens cyklister. De kontrollerar t.ex. att cykeln har godkänd belysning, om inte blir det en böteslapp på 1 500 :-. Ser de att cyklister använder gångbanan blir böteslappen på 500 :-. Polisen samarbetar med NTF, som vid kampanjer skänker lysen och ibland hjälmar till cyklisterna.

Stefan Kaleby från NTF Väst tog upp vikten av att använda cykelhjälm. Det är lag på att alla upp till 15 år ska bära hjälm, därefter är det frivilligt, men rekommenderas starkt, då den är en livförsäkring. Då många äldre är ute och cyklar uppmanade Stefan oss att ta upp frågan om cykelhjälm ute i föreningarna. Han kommer att skicka informationsmaterial till de klubbar som var närvarande.

Dagen avslutades med att Lars Svanå informerade om hem- och bilförsäkringar ur Länsförsäkringars perspektiv. Han uppmanade alla att kontrollera sina försäkringar – det skiljer en del mellan bolagen. Alla hem bör ha brandvarnare och gärna brandsläckare. Ta foton om du har stöldbegärlig egendom i hemmet, skaffa också värderingsutlåtande på dyrbara smycken. Förvara dessa dokument i bankfack.

Efter denna fullspäckade dag lämnade vi Polishuset med många nya insikter och stor tacksamhet till dagens aktörer. Förhoppningsvis har vi lärt oss att inte vara rädda för fel saker utan hädanefter tryggt kunna gå på såväl krog som teater även om det är mörkt ute.

Barbro Netz

SPF Göteborg
Publicerad 2011-11-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas