Vi har kompetens och livserfarenhet!
Landet runt | SPF Skaraborg
Rune Kjernald och Paula Evertsson medverkade vid SPF:distriktets boendeseminarium i Skaraborg. Foto: Birgit Hansen

Vi har kompetens och livserfarenhet!

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-09-01

Ett drygt 30-tal av SPF:s ledamöter i Skaraborg deltog i distriktets Boendeseminarium. Distriktets ordförande Ruby Lindström inledde med lite information från förbundskongressen i juni . Med utgångspunkt från SPF:s jubileumsbok kommenterade hon skillnader i äldreomsorgen för 75 år sedan och nu.

–        Vi gamla är en resurs, vi har kompetens och livserfarenhet, sade hon.

Kursledaren Lennart Falegård, Vuxenskolan, gick igenom praktiska detaljer, varefter han lämnade ordet till Lidköpings administrativa chef för vård och omsorg i Lidköping, Paula Evertsson som konstaterade

–        Vi är många men olika.

Hon berättade om hur Lidköpings kommun satsat i ett flertal trygghetsboenden som snabbt blivit uthyrda, totalt uppförs cirka 100 lägenheter varav ett tiotal i Järpås.

Distriktets vice ordförande Olle Wendt redogjorde för trygghetsboendet i Skövde.

Skaraborgs tidigare kursledare Rune Kjernald, numera förbundets 1:e vice ordförande, presenterade den nyutgivna skriften Seniorernas bostadsrapport, som behandlar dagens och morgondagens boende.

Avslutningsvis berättade chefen för Lidköpings nya bibliotek om det nybyggda biblioteket, inrymt i ett trygghetsboende och med ett seniorcenter.

Text och bild: Birgit Hansen

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-09-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas