Yngve Gustafssons intressanta föreläsning
Landet runt | SPF Västerbotten
Yngve Gustafsson berättar om äldre och läkemedel. Foto: Lisbeth Eriksson

Yngve Gustafssons intressanta föreläsning

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-10-20

Drygt 100 personer sökte sig till kyrkstugan i Bjurholm. SPF Seniorerna hade bjudit in överläkaren och professorn i geriatrik Yngve Gustafsson.

Gustafsson inledde med att säga att 50 % av åhörarna riskerar att bli dementa. Depressioner hos äldre slår ut alla andra diagnoser tillsammans. De vanligaste läkemedlen mot depression har biverkningar i form av hjärtrytmrubbningar som kan leda till döden. Läkemedlen orsakar dessutom fallolyckor med höftfrakturer som följd. Depression är det största hotet mot en god ålderdom i vårt land. I Norrland drabbas 20 % fler av demens, depression, stroke och höftfrakturer.

Vi föds med gener från våra föräldrar och har vissa förutsättningar hur gamla vi ska bli. Som tonåringar är vi väldigt lika varandra men som 90-åringar är vi väldigt olika även om vi har bra gener och förutsättningar. Våra organ åldras så vi har t ex endast halva lung- och njurkapaciteten kvar vid 85 år. Äldre kan ha lunginflammation utan att ha feber. Njurarna klarar inte saltbalansen längre då de inte utsöndrar natriumsalt längre. Alvedon brus är då livsfarligt läkemedel medan vanlig Alvedon är snällare. Vissa läkemedel sätter ner förmågan att tillgodogöra sig protein som behövs för att behålla muskelmassan. 80 % har virusinfektion i hjärnan som när de infekteras kan orsaka Alzheimer, Idag botas hälften av alla som får den diagnosen. Sömnapné är vanligaste orsaken till alla sjukdomar. Farligt att ta värktabletter och antidepressiv medicin för de förlänger andningsuppehållen.

Gustafssons slutsats är att vi lever längre som friska men också längre som sjuka. En äldre person behöver lika mycket näring som en 20-åring, därför har hälften av alla 80-åringar näringsbrist. Tips; Ät choklad som mellanmål.

En grupp damer och herrar från Västanfjället stod för fikat. Deltagarna var mycket nöjda efter den intressanta föreläsningen och tog också tillfället i akt att ställa frågor.

Text Aina Nygren

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-10-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas