”Värdefullt att träffa SPF”
Kenneth Johansson, Barbro Westerholm och Agneta Luttropp
Nyheter

”Värdefullt att träffa SPF”

Tre av de partier som SPF-ledningen har hunnit träffa är Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet. Hur ser de på värdet av möten med äldreorganisationer i allmänhet och SPF i synnerhet? Och inte kommer de väl bara för att lyssna?

Publicerad 2012-05-16

Miljöpartiet ställde upp med Agneta Luttropp, ledamot i socialutskottet.
Folkpartiet kom med Barbro Westerholm och Ulf Nilsson, gruppledare i socialförsäkringsutskottet respektive i socialutskottet. Även de tre tjänstemän vid FP-kansliet som arbetar med frågor som berör de här båda utskotten deltog.
Centerpartiet ställde upp med Kenneth Johansson, ordförande i Socialutskottet och Solveig Zander, ledamot i socialförsäkringsutskottet. Dessutom två sakkunniga på partiets riksdagskansli.

Försöker ni under samtalen förutom att lyssna också tala om vad ni vill i äldrefrågor?
Kenneth Johansson: Vi tycker att det är värdefullt med en dialog och tar gärna del av de erfarenheter och den kunskap som finns hos SPF. Vi vill gärna få möjlighet att kommunicera vad Centerpartiet driver för politik inom äldreområdet, exempelvis att öka äldres möjligheter att få inflytande över hemtjänst, vård och omsorg, stärka vården och omsorgen för de mest sjuka äldre och att prioritera de mest utsatta pensionärerna genom bland annat höjd garantipension.
Barbro Westerholm: Vid ett sådant här möte ser vi det som naturligt att SPF redovisar vad förbundet vill att vi politiker ska ta till oss samtidigt som vi kan framföra vad vi har i tankarna. Sedan avgör varje sida självständigt hur man för frågorna vidare, också på de områden där det kan finnas synergieffekter.
Agneta Luttropp: Ja. Det är självklart att synergieffekter uppstår vilket är positivt och något som vi kan samverka runt.


Vill ni också påverka SPF så att SPF börjar eller fortsätter att driva ett visst politiskt budskap som ditt parti tycker är särskilt aktuellt och angeläget?

Kenneth Johansson: Vi tycker att det skulle vara värdefullt och diskuterade olika potentiella samverkansformer på mötet.
Barbro Westerholm: Båda sidor är som sagt förstås självständiga, men det är klart att i en fråga som den om propositionen mot åldersdiskriminering så har FP och SPF ett gemensamt intresse av att den frågan kommer i mål och då är det bra om var och en driver den frågan.
Agneta Luttropp: Ja. Som sagt, synergieffekter och samverkan är positivt. Det som är aktuellt nu är bemanning och kvalitet i äldreomsorgen och hur uppföljning av detta ska ske, och skatt för pensionärer.

Träffar ni PRO och andra organisationer på liknande sätt?
Kenneth Johansson: Alliansen i Socialutskottet och Socialförsäkringsutskottet träffar kontinuerligt alla pensionärsorganisationer. Centerpartiet har dock valt att ha en särskilt tät dialog med SPF.
Barbro Westerholm: Vi har inte varit inbjudna till PRO eller andra pensionärsorganisationer, däremot har vi i alliansen bjudit in alla fem till riksdagen för diskussion.
Agneta Luttropp: Jag träffar många andra organisationer på liknande sätt, inte minst intresseorganisationer för olika funktionsnedsättningar.

Kan du peka på något specifikt från det senaste mötet med SPF som hade särskilt värde för dig och ditt parti?
Kenneth Johansson: Vi tyckte att diskussionen om samverkan mellan Centerpartiet och SPF var mycket givande.
Barbro Westerholm: Bra att få höra om synen på pensionerna men vi hade gärna diskuterat fler frågor.
Agneta Luttropp: Hur pensionerna kan sänkas mellan år 2009-2015 medan lönerna går upp, att det krävs hårdare kontroll när det gäller ”färdigbehandlad” i landstinget och boendet i kommunen. Detta följs inte upp.

Sammanfattningsvis: Vad ger dessa samtal och vad vill ni främst få ut av dem?
Kenneth Johansson: Vi ser mötena som ett viktigt sätt att utbyta tankar och idéer och ser gärna en fortsatt kontinuerlig dialog.
Barbro Westerholm: Värdefullt att ses så här men det vore bra med en lista i förväg på vilka frågor vi vill ta upp från vardera hållet.
Agneta Luttropp: Vi får en dialog för konstruktiv politisk utveckling.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas