Nyheter

40 miljoner ska lyfta äldreomsorg

Publicerad 2011-02-02

38,8 miljoner kronor satsar Europeiska socialfonden (ESF) för att kompetensutveckla äldreomsorgspersonal inom Stockholms län.

50 arbetsplatser ingår i satsningen som genomförs av Lidingö stad i samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Projektet – som kallas ArbetSam – kommer att drivas i cirka 2,5 år och inkluderar ett tiotal kommuner i Stockholmsregionen, stadsdelar i Stockholm och privata vårdföretag.

– Öppna jämförelser visar att 45 procent av omvårdnadspersonalen i Stockholm stads äldreomsorg inte har tillräcklig utbildning. Därför är denna satsning viktig, säger Kerstin Sjösvärd, projektledare för ArbetSam.

Kraven växer
Bakgrunden till projektet är också att kraven på personalen inom vården har ökat. Allt fler äldre vårdas i sina hem i stället för på institution och på grund av den medicinska utvecklingen lever fler längre med svåra sjukdomar. Och för att klara de nya behoven behöver personalen en större kunskap.

– Målet med projektet är att höja kompetensen hos personalen inom omsorgen och samtidigt förbättra möjligheterna för den äldre personen att få god äldreomsorg säger Kerstin Sjösvärd.

Språket en nyckel
Lärare från Komvux och SFI (Svenska för invandrare) kommer att vara ansvariga för utbildningen.

Utbildningen ska ske på arbetsplatsen, och det individuella arbetsplatsnära lärandet kommer att kopplas till kurser på det nya Vård- och omsorgsprogrammet och Svenska som andraspråk.

Lyft för länet

Joakim Larsson (M) äldreborgarråd i Stockholm, är nöjd:

– Äldreomsorgen i Stockholm ska vara ett skäl för äldre att flytta hit, och då måste vi hålla den bästa kvaliteten och ha den kunnigaste personalen. Det här projektet kommer erbjuda skräddarsydda utbildningar och kommer att bidra till att höja nivån på äldreomsorg i hela länet.

Stockholms äldreomsorg berör ca 22 procent av de idag runt 122 300 stockholmare över 65 års ålder, och omsätter omkring 6,5 miljarder kronor per år.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas