Nyheter

Äldreomsorgen anmäls varannan dag

Varannan dag vänder sig en privatperson – vårdtagare, personal eller anhörig – till Socialstyrelsen med en anmälan om missförhållanden i äldrevården.

Publicerad 2011-12-23

Det visar en kartläggning som Dagens Nyheter gjort av samtliga anmälningar sedan 1 januari 2010, då regeringen centraliserade tillsynen från länsstyrelserna till Socialstyrelsen.

Resurserna tycks dock inte räcka till för att utreda allmänhetens missnöje med äldrevården.

Flera handläggare på Socialstyrelsen uppger att myndigheten inte utreder klagomål i den mån man borde. Anmälningar läggs ofta på hög och handläggningstiderna är långa. Det tar i genomsnitt fem månader från anmälan till att ärendet har utretts. I vissa fall dröjer det mer än ett år.

För få händer i vården

Orsaken till mängden anmälningar tycks handla om att bemanningen i den svenska äldreomsorgen är för låg:

– Bemanningsfrågan är viktig. Det uppstår ett stort problem när de äldre inte upplever att man får den hjälp man vill ha. Signalerna från våra tillsynsavdelningar är så tydlig att vi tar upp detta i en lägesrapport i februari, säger Marianne Lidbrink, som arbetar med äldrefrågor på Socialstyrelsen till DN.

Vårdtyngden har ökat

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska institutet, säger sig inte vara förvånad:

– Att bemanningen inte hänger med den ökade vårdtyngden innebär att det lättare uppstår problem.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

ETT EXEMPEL

DN har granskat hur Socialstyrelsen har hanterat 369 anmälningar. Många gäller bristande bemanning, men larmen rör även undernärda åldringar och problem med trygghetslarm.

Ett exempel gäller en äldre man i Bohuslän som vänder sig till Socialstyrelsen i februari i år med ett rop på hjälp. I ett brev beskriver han hur tolv personer hålls inlåsta på en avdelning i ett äldreboende: De får aldrig får komma ut. Han får också för lite medicin.
Socialstyrelsen avslutade ärendet efter två veckor utan utredning. Svaret till mannen blev att han kan kontakta antingen chefen på äldreboendet eller en sjuksköterska i kommunen.
Liknande svar har myndigheten skrivit i 26 fall. Några larm har Socialstyrelsen dessutom bollat vidare till kommunen – den instans som myndigheten ska granska.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas