Ekonomi & juridik

Kamp i Europa för svenska pensioner

Publicerad 2011-03-07

Bakgrunden är ett diskussionsunderlag, en så kallad grönbok, om vad som är rimliga pensioner i EU – i en nära och mer avlägsen framtid.

Den 16 februari röstade EU-parlamentet igenom ett positivt yttrande om grönboken. Något som fick den svenska EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (V) att gå i taket.

– EU vill bestämma över pensionerna. Man siktar på att lägga sig i medlemsländernas bestämmanderätt över pensionerna.
 
När riksdagens socialförsäkringsutskott nyligen behandlade grönboken var beskedet entydigt från alla partier: Det är respektive medlemsland som ska ansvara och besluta om innehållet i pensionssystemen. Utskottet avvisade alla tankar på en utvidgning av EU:s makt över pensionerna.– Att EU till exempel ska ange vad som är en tillräcklig pensionsnivå, som det antyds i grönboken, är oacceptabelt säger Eva-Britt Svensson.

Tredje vändan
Ulf Kristersson (M) är delvis inne på samma principiella linje: När Sverige gick med i EU garanterades vi att EU inte skulle lägga sig i vårt välfärdssystem inklusive pensionerna.

– Det kan ibland vara så att enskilda länder som behöver göra stora förändringar kan behöva få draghjälp av hela EU. Men det finns inga tecken eller ambitioner att försöka tvinga Sverige till någonting.

– Jag ska diskutera det här på ministerrådets möte, faktiskt för tredje gången. 


Exakt vilka positioner gäller för svensk del? 

– Dels att pensionssystem är nationella beslut och inte något EU-beslut. Dels att frågan om pensionssystemen i Europa, i synnerhet i länder som Spanien och Grekland, är mycket viktiga att diskutera i ett EU-sammanhang. Det handlar om statsfinansiell balans och det i sin tur påverkar alla EU-länders ekonomi, och i förlängningen styrkan och stabiliteten i deras pensionssystem, även vårt svenska, säger Ulf Kristersson till veteranen.se

Stormaktsfråga
Förutom grönboken har Frankrike och Tyskland gått ut i vad som beskrivs som en stormaktspolitisk kupp. Inom en så kallad konkurrenspakt vill man styra upp EU hårdare när det gäller skatter, pensionsålder och lönesystem.

Bakgrunden till det är en ovilja att låta gemensamma EU-medel gå till krisande länder som inte gör tillräckligt för att sanera sina nationella ekonomier.

Ser du som ansvarig för det svenska pensionssystemet någon risk för att EU kan ta över makt över det svenska pensionssystemets sätt att fungera? 


– Nej, definitivt inte. Tvärtom tror jag att man är nyfiken på vårt system, många stater avundas det till och med. Jag tror att Sverige har en hel del att lära ut och visa upp, säger Ulf Kristersson.

Eva-Britt Svensson gör en likartad analys: hon håller med om att grönboken till stora delar faktiskt vill införa det svenska systemet.

– Därför kommer inte ett eventuellt direktiv som följer grönboken att förändra så mycket i det svenska pensionssystemet – med undantag för att man eventuellt vill höja pensionsåldern.

Haltande debatt
Svenssons kritik handlar om att EU-kommissionen vill att EU blandar sig i ländernas bestämmanderätt över pensionerna.

Intentionerna är, konstaterar Eva-Britt Svensson, att förmå länderna att se till att folk jobbar längre upp i åldrarna. Pensionsfrågan ska underkastas stabilitetspaktens skuldkrav och dessutom vill man att pensionsfonder och privata fonder blir en del av den inre marknaden.

– Det jag vill föra in i debatten om pensionerna handlar om produktiviteten. Självklart måste det ha betydelse att produktiviteten per anställd är oerhört mycket högre idag än om man jämför med för tio, tjugo eller trettio år sen. Men det tas aldrig med i debatten, säger Eva-Britt Svensson till veteranen.se

Lika och olika
Man kan alltså säga att Ulf Kristersson försvarar Sveriges bestämmanderätt över det svenska pensionssystemet, därför att han är rädd om det. Eva-Britt Svensson däremot är kritisk till det svenska systemet och befarar att EU är på väg att införa det svenska systemet i och mot enskilda EU-länders vilja.

Båda politikerna är dock eniga i att det inte är EUs sak att bestämma över de enskilda ländernas pensionssystem.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Ur Europaparlamentets yttrande om grönboken

”Europaparlamentet anser att på grund av den demografiska utvecklingen och för att pensionerna ska kunna finansieras måste fler förvärvsarbeta och också under längre tid. Livslängden ökar och parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att koppla den lagstadgade pensionsåldern till den förväntade livslängden.”

Kort om dagens EU-möte

  • EU:s hälsoministrar, arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar träffas under måndagen i Rådet för för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.
  • Minsterrådet är en av EU:s lagstiftande institutioner.
  • I rådet sitter företrädare för medlemsländernas regeringar.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas