Tung kritik mot pensionssystemet
Ekonomi & juridik
Pensionsseminariet var välbevakat.

Tung kritik mot pensionssystemet

PPM-systemet måste reformeras. Det medgav socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) när pensionärsorganisationernas stora seminarium hölls i Stockholm tidigare i dag.

Publicerad 2011-11-11

En extremt namnkunnig panel med motståndare och försvarare av pensionssystemet möttes inför över två hundra i publiken, och med tunga riksmedier på plats.
SPF och övriga nationella pensionärsorganisationer bakom rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” som släpptes i april arrangerade nu den uppföljande debatten med journalisten Susana Popova som moderator.

Fortsätter att sjunka
Peter Malmqvist, finansanalytiker och debattör, kritiserade häftigt systemet för att vara extremt komplicerat och absolut ogenomträngligt för i stort sett samtliga.
– Det måste bli mer transparent så att människor kan förstå när pensioner kommer att sjunka. För det kommer de att göra. Mycket är extremt komplicerat när det gäller vårt pensionssystem men att det kommer att bli återtag av allmänna pensioner framöver ser jag som oundvikligt.
TCO:s välfärdsanalytiker Åsa Forsell konstaterade att man måste ha en tjänstepension om man ska kunna känna trygghet och framtidstro.
Hon gav också pensionärsorganisationerna stöd för kravet att se över hela pensionssystemet.
– Men vi har inte tagit ställning ännu i PPM-frågan, sa Åsa Forsell.
SPF-profilen och före detta generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman spädde på med att uppmana ansvariga politiker att visa större ärlighet när det gäller hur låga pensionerna kommer att bli och större öppenhet i diskussionen om systemet.

Bra med större debatt
De officiella företrädarna för systemet, Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledamot i Pensionsgruppen Tomas Eneroth, visade upp en ödmjuk attityd.
– Det är mycket bra att pensionärsorganisationerna har skrivit den här rapporten och att vi kan samlas här idag för att diskutera systemet. Det behövs mycket mer av detta, sa Tomas Eneroth, som också passade på att kräva lika skatt på pension och lön.
På KG Schermans fråga om var S-ledaren Håkan Juholts löfte tog vägen om att pensionssystemets brister måste utredas och prioriteras i politiken svarade Eneroth att såväl partiet som den parlamentariska Pensionsgruppen jobbar intensivt med just detta.

Pensionsålder ska höjas
Ulf Kristersson markerade två ledstjärnor för att pensionsfrågan ska kunna lösas och fortsatta sänkningar hejdas:
– Vi måste bryta med den gamla tanken att pensionsåldern ska sänkas, den ska i stället höjas. Och vi måste få bukt med ålderismen och i stället se behovet av äldres kompetens, sa Ulf Kristersson och hänvisade till den amerikanska äldreorganisationen AARP som har som ett måtto att var och en måste se till att lyfta sin egen kompetens.
– Men vi måste också hitta brister i arbetslivet som gör att folk slutar jobba för tidigt. Arbetsmiljön är oerhört central.

Gläds åt ny öppenhet
När SPFs ordförande Karl Erik Olsson summerade och avslutade seminariet kunde man höra en tillfredsställelse över att debatten om systemet var så pass öppen.
– Det är mycket positivt att såväl Ulf Kristersson som Thomas Eneroth tydligt markerar att man vill prata pensioner med oss och inte heller stänger några dörrar när det gäller hur systemet kan reformeras. Det är en ny öppenhet.

Försvarar principerna
Efter seminariet, som kommer att sändas i sin helhet i SVT:s Kunskapskanalen (tidpunkten är ännu inte bestämd), hördes också PROs ordförande Curt Persson säga till Bo Könberg – Pensionsmyndighetens ordförande och ordförande för den arbetsgrupp som skapade det nya pensionssystemet – att han ser fram emot en fortsatt nära dialog om hur systemet kan förbättras.

Håller då Bo Könberg, en av systemets grundare, med om att benägenheten hos ansvariga politiker att självkritiskt diskutera pensionssystemet har ökat?
– Ja, jag tror att debatten blir bredare och kanske intensivare, vilket också är naturligt eftersom så lång tid har gått med det nya systemet.
– Det blir också naturligt mot bakgrund av att vi har haft tre finanskriser inom loppet av tio år. Vem hade kunnat tro det?

Ser du att politikerna skulle vara mer benägna idag att ändra i grundvalarna i pensionssystemet?
– Nej, det gör jag inte. Man betonar och försvarar samma principer idag som de vi la fast när systemet skapades. Och det tycker jag naturligtvis är bra.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas