Kongress 2017 | Kongress

Här vill SPF Seniorerna påverka

Krav på seniorrespekt, seniorinriktad konsumentpolitik och bättre vård- och omsorg framförs i tre program som kongressen i Gävle ska ta ställning till.

Jan Arleij
Publicerad 2017-05-23
Martin Engman
Samhällspolitisk chef SPF Seniorerna

Förbundsstyrelsen lägger fram tre rejäla program för förändring till kongressen i Gävle. De tre äldrepolitiska dokumenten ska lägga grunden för SPF Seniorernas påverkan de kommande tre åren inom områdena Vård och omsorg, Åldersdiskriminering och Konsumentfrågor.

Formen är två tolvsidiga och ett fjortonsidigt program som ombuden har att ta ställning till under kongressen den 13-15 juni.

Lista med förslag

Det vård- och omsorgspolitiska programmet bygger på en uppdatering av rapporten ”Vård och omsorg i en ny tid” som kongressen 2014 i Jönköping ställde sig bakom.
Det nya programmet innehåller förbundets iakttagelser, analyser och en lista med förslag och åtgärder, men också en historisk återblick över SPF Seniorernas tidigare och pågående arbete på vård- och omsorgsområdet.

Till gagn för äldre

Syftet med programmet är att det ska användas av SPF Seniorernas medlemmar och alla organisationsled – föreningar, distrikt och förbund, ”för att åstadkomma politisk förändring till gagn för äldre”, skriver förbundsstyrelsen i programmet.
Förbundets förslag och krav på åtgärder när det gäller seniorers hälso- och sjukvård och omsorg anger också till vilken politisk nivå som kraven riktas, exempelvis kommun eller landsting eller riksdag och regering.

– Tanken är att det därmed ska bli tydligare var ansvar kan utkrävas, säger SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman.
Ett exempel är programmets inledningspunkt som handlar om ansvar och samverkan för vården och omsorgen.

Sätt stopp för ålderism – fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre Ur programförslaget om seniorrespekt

Goda levnadsvillkor

”Vi eftersträvar en sammanhållen och effektiv hälso- och sjukvård samt omsorg med bättre samverkan. Detta är en målsättning oberoende av huvudmannaskap för äldresjukvården och äldreomsorgen.” skriver förbundet i förslaget och tonar därmed ner 2014 års krav på att lägga ner landstingen.
Istället kräver SPF Seniorerna en rad saker av riksdag och regering, bland annat en skärpning av socialtjänstlagen så att det allmänna ska tillförsäkra även personer över 65 år ”goda levnadsvillkor”, precis som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ge sammansatt vård

Under rubriken ”SPF kräver av kommunerna, landstingen och regionerna” – alltså en nivå under riksdag och regering – listar förbundsstyrelsen fyra förslag, bland dem ”Undvik stafettanställda” och ”Ge seniorer med sammansatta vård- och omsorgsbehov rätt till fast vårdkontakt med helhetsansvar för personens vård och omsorg samt kontinuiteten i densamma”.
– Men förbundsstyrelsen skriver också att listan över förslag och åtgärder inte ska ses som uttömmande, säger Martin Engman.

Problem som drabbar seniorer

Uppbyggnaden är densamma för de två övriga propositionerna som förbundsstyrelsen lägger på kongressens bord, ”Konsumentpolitiskt program” och ”Program för seniorrespekt”.
– De tre programmen samlar och utvecklar en lång rad av SPF Seniorernas politiska krav för att möta olika samhällsproblem som drabbar seniorer.
Efter att kongressen klubbat alla kraven är det upp till organisationens olika nivåer att under 2017-2020 handla för att få makthavare på alla nivåer att lyssna och förstå. Och fatta kloka beslut.

SPF Seniorerna anser att konsumentpolitik är angeläget och att mer måste göras för att stärka seniorers konsumentmakt Ur förslaget till konsumentpolitiskt program

Historisk satsning på konsumentpolitik

”Det behövs en senior konsumentpolitisk röst”, skriver förbundsstyrelsen i förslaget till konsumentpolitiskt program till kongressen, det första i organisationens historia.
”Idag ser vi ett antal utmaningar för seniorer som konsumenter. Det är huvudskälet till att SPF Seniorerna anser att konsumentpolitik är angeläget och att mer måste göras för att stärka seniorers konsumentmakt.”
Organisationen driver idag sitt konsumentpolitiska arbete via medlemskap i Sveriges Konsumenter. Frågor om digitalisering, som kontanthantering, och måltider lyfts i programmet.

Fortsatt kamp mot diskriminering

”Sätt stopp för ålderism – fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre”. Så inleds förbundsstyrelsens 14-sidiga förslag till ”Program för seniorrespekt och seniorers likaberättigande”.
Som i de övriga programmen listar förbundsstyrelsen en rad krav sorterade under de politiska nivåer där åtgärder och ansvar kan utkrävas. Exempelvis återfinns under rubriken ”SPF Seniorerna kräver av partierna” att en femtedel av kandidaterna till folkvalda församlingar ska vara 65 år eller äldre, medan ett lagkrav på pensionärsråd i kommunerna drivs under rubriken ”SPF Seniorerna kräver av riksdagen”.

Jan Arleij
Publicerad 2017-05-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas