Munkedal – årets seniorvänliga kommun 2013
Omvärld & ekonomi | SPF Seniorerna | SENIORVÄNLIGT
Anna Josefsson och undersköterskan Kerstin Hummel Hansson. Foto Joachim Nywall

Munkedal – årets seniorvänliga kommun 2013

Hemtjänsten var utslagsgivande när SPF korade Årets seniorvänliga kommun 2013. Munkedal har den bästa, ansåg juryn.

Publicerad 2014-04-24

Vi färdas genom det bördiga bohuslänska jordbrukslandskapet. Bönderna har plöjt sina åkrar. Livet börjar långsamt vakna till liv igen efter vintern. I Munkedal som ligger mellan Göteborg och Strömstad är avstånden mellan kommunens centralorter långa.
Munkedal har en liten befolkning och en hög andel äldre människor som behöver hjälp i vardagen. Den demografiska utvecklingen att hjälpbehoven ökar i framtiden. Det ställer krav på inte minst hemtjänsten.

Bra samarbete mellan pensionärsföreningarna och kommunen
Leif Svensson, ordförande för SPF Svarteborg och Gunnel Fritzon, som är föreningens vice ordförande, är nöjda. Samarbetet mellan pensionärsföreningarna och Munkedals kommun fungerar bra. Det fungerar så pass bra att SPF Svarteborg nominerade Munkedals kommun till Årets seniorvänliga kommun och det slutade med att kommunen nyligen utsågs till segrare. Men när tidningen besöker Munkedal vet personalen inte om det. Undantagen är kommunchefen och förvaltningschefen, så vi får hålla masken.
– Anledningen till vår nominering är det goda samarbetet med Munkedals kommun. Vi har träffat kommunen genom ett seniornätverk och diskuterat hemtjänsten i ett års tid. Vi upplever en öppenhet och får vara med och jobba. Det finns inga höga murar mellan befolkningen och beslutsfattarna. Det är lätt att nå politiker och få till stånd en dialog, säger Leif Svensson.

Hemtjänst med nöjda kunder
Hemtjänsten har med andra ord varit årets tema för seniorvänlig kommun. Hur arbetar då Munkedals kommun? Öppenhet och bemötande är centrala delar. När Veteranen kommer på besök möts tidningens utsända av en delegation från omsorgsförvaltningen.
Marita Olsson är planerare. Det är hon som bestämmer vart personalen ska åka när arbetsdagen börjar. Hon ser till att medarbetare med rätt sorts kompetens åker till de äldre. Utan kontinuitet leder det lätt till förvirring hos pensionärerna.
Siffrorna talar sitt tydliga språk. De äldre som har hemtjänst i Munkedal känner sig trygga. Jämfört med övriga landet är den upplevda tryggheten betydligt högre här. Siffran för Munkedal är 98 procent, medan riksgenomsnittet ligger på 87 procent. 92 procent upplever att personalen har tillräckligt med tid, medan siffran för riket ligger på 82 procent. Samarbetet mellan hemtjänsten och närstående får också högt betyg. Alla i Munkedal är nöjda med det. Riksgenomsnittet ligger på 87 procent.
Värdegrund är centralt i arbetet. Samtliga enhetschefer och biståndsbedömare har genomgått en särskild utbildning i det. Diskussioner i personalgrupperna förs ofta om vad värdegrunden innebär i praktiken. På så sätt hålls begrepp som trygghet och värdigt liv ständigt levande.

Man måste tycka om att arbeta med människor
Kerstin Hummel Hansson, som arbetar i hemtjänsten, sitter med vid fikabordet i kommunhuset. För att göra ett bra jobb måste man tycka om att arbeta med människor, menar hon.
– Annars vet jag inte varför man ska arbeta i hemtjänsten, säger hon.
På många platser i landet riktas kritik mot att äldre människor ständigt får se nya ansikten när hemtjänsten kommer. I Munkedal vill man inte ha det så. Jackie Evensson är enhetschef inom hemtjänsten och pekar på att personalen måste känna de äldre och kunna tolka deras signaler.
En följd av samarbetet mellan hemtjänsten och pensionärsföreningarna är matlagningen. Den färdiglagade maten som kom i lådor från Sala kastades ut. Numera lagar personalen maten. Någon kostnadsökning har övergången till lagad mat inte lett till. Att känna doften av lagad mat och att få vara med betyder mycket för människor.
Tekniska lösningar för att hemtjänsttagarna ska kunna hålla kontakt med personalen är under utveckling. Ett system är bildtelefoni. Särskilda it-coacher lär ut den nya tekniken. Munkedals kommun håller även kurser i internet. Kurserna är redan fulltecknade.

Äldreboendet Dinglegården
Vi far vidare ut på vägarna och kör mot Dingle. Himlen är gråmulen och luften fuktig. På äldreboendet Dinglegården är det snart lunch. Idag serveras ärtsoppa och pannkakor, eftersom det är torsdag. Borden i matsalen står dukade, det ser hemtrevligt ut.

Hemma hos Anna Josefsson
I Hällevadsholm, som ligger drygt två mil utanför Munkedal, bor Anna Josefsson. Hon är 94 år, pigg och glad och kallar sig själv för »bondkärring«. Hon och maken drev lantbruk i 50 år. Sedan 25 år bor hon i lägenhet. Vi sätter oss runt hennes köksbord. Kerstin Hummel Hansson sätter sig bredvid henne och håller hennes hand. Det syns att de trivs ihop.
Anna Josefsson berättar om sitt liv. Som nygifta köpte hon och maken en gård och byggde om ladugården och huset. I början hade de varken rinnande vatten eller el. De hade kor, hästar och grisar. 1952 fick de en mjölkningsmaskin och det blev en lättnad, men maskinen var tung att sköta.
Numera ingår fem generationer i familjen. Nästa mål är att uppleva ettårsdagen för barnbarnets barnbarn.
Anna Josefsson är inte rädd för att säga vad hon tycker. När hon bröt lårbenet för tre år sedan var det ingen från hemtjänsten som tog emot henne när hon återvände från lasarettet. Hon fick ingen rehabilitering och gick med värk i benet, det var först efter en fraktur på bäckenet dagarna efter jul som rehabilitering sattes in. Då försvann även värken i låret.
– Idag är hemtjänsten perfekt. Och jag är naturligtvis nöjd med att kommunen gick ifrån den färdiglagade maten. Någon mikro kommer aldrig in i mitt hem, säger hon.
Annars lagar hon maten själv, men påpekar att hon inte vet hur mycket hjälp hon behöver om ett halvår. Saker och ting kan gå fort. Hemtjänsten kommer till henne fem gånger varje dag.
– Mer kan jag inte få, säger hon och skrattar.
Kerstin Hummel Hansson skrattar också.
– Här upplever man inga sorgliga stunder, det är underbart att komma hit.

Vi går husesyn och Anna Josefsson visar sömnader och bonader hon sytt. Här finns fotografier på barn, barnbarn och barnbarns barn och ett flygfoto på gården där hon och maken bodde.
Maria Länström, som är utredningssekreterare vid omsorgsförvaltningen, pekar på att hela organisationen drar åt samma håll. Alla, det vill säga politiker, tjänstemän och hemtjänstpersonal, har samma uppfattning. Hon betonar gång på gång att det inte går att åstadkomma en så väl fungerande hemtjänst utan engagemang i hela organisationen.
– Det finns en politisk vilja, visionära chefer och ett stort engagemang hos personalen. Det finns ett driv i hela organisationen, och vi vågar se nytt även om vi har begränsade resurser.

Personal med värdefulla kunskaper
Munkedal är en glesbygdskommun och som så många andra brottas den med en krympande befolkning. Det råder ingen brist på byggbar mark, problemet är att få någon byggherre att köpa mark och bygga bostäder. Även om förutsättningarna ur en kommunalekonomisk synvinkel är tuffa, blickar omsorgsförvaltningen framåt. 95 procent av personalen inom hemtjänsten har omvårdnadsutbildning. De som saknar utbildning får studera på Komvux.
– Vi ska inte ha några fast anställda som är vårdbiträden, vi får stora pensionsavgångar 2020 samtidigt som antalet vårdtagare ökar kraftigt, säger Maria Länström.
Munkedal har en stabil hemtjänstgrupp, folk blir kvar och många är erfarna. Folk stannar för att de trivs med sina jobb. Maria Länström talar om de äldre medarbetarna som kulturbärare. De har värdefulla kunskaper i yrket som försvinner när de går i pension. En av de framtida utmaningarna ligger i att ta till vara kunskapen.
Maria Länström återkommer till bemötandet av äldre människor. Hon understryker att det inte är en homogen grupp det handlar om, det enda de har gemensamt är att de uppnått en viss ålder.

Text Peter Söderlund

MUNKEDAL

Munkedal ligger i Västra Götalands län mellan Göteborg och Strömstad.
Invånare: 10 205. Befolkningen har krympt långsamt sedan 1990, men nu tycks minskningen bromsats in.
Centralorter: Munkedal, Dingle och Hällevadsholm
Styre:  en koalition mellan S och C.
Skattesats: 22,96 procent. Tillsammans med landstingsskatten blir den på 33,96. Genomsnitt i landet är 20,65 respektive 31,86 procent.
Medelålder: 43,8 år. Riksgenomsnittet är 41,2.
Medianinkomst:  218 701 kronor, riksgenomsnittet är 241 622.
Högskoleutbildade: 11,9 procent medan genomsnittet för hela landet är 24,8 procent.
Arbetsgivare: Största privata är Arctic Paper Munkedals Aktiebolag, 325 anställda. Munkedals kommun har 925 anställda. Bland de 60-tal personer som arbetar i hemtjänsten är endast en man.

MOTIVERING
Munkedal: Bästa hemtjänsten
Personalens höga utbildningsnivå kompletteras med kontinuerlig fortbildning i adekvata ämnen och med satsning på utveckling av välfärdsteknologi. God och näringsriktig mat kan lagas hemma gemensamt med andra. Hemtjänsten i Munkedal belönas med toppbetyg av användarna.

SENIORVÄNLIG KOMMUN
För femte året i rad utser SPF Årets seniorvänliga kommun. Syftet är att lyfta fram goda exempel på kommuner som är bra att åldras i. Denna gång var temat hemtjänsten. Fyra kommuner nominerades: Hallstahammar, Hylte, Munkedal och Nacka.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas