Vad vet du om Alla helgons dag?
Spela & Tävla | QUIZ
Foton: Colourbox

Vad vet du om Alla helgons dag?

Tid att fira Allhelgonahelgen. Men vad vet du om den egentligen? Utmana dig själv och dina vänner.

Publicerad 2018-11-02

Allhelgonahelgen, Allhelgonadagen, Alla helgons dag … Och nu också Halloween. Det är inte helt enkelt att hålla rätt på alla högtidsdagar – och de dagar som infaller någon gång i oktober, november men som inte är helgdagar.

1: Vad är det huvudsakliga syftet med att fira Allhelgonahelgen i Sverige?

1. Att minnas våra döda.

X. Att dyrka helgon

2. Att pynta gravar

 

2: Alla helgons dag inträffar alltid på en lördag, men datumet kan variera. När är det senaste tänkbara datumet för Alla helgons dag?

1. 5 november

X. 6 november

2. 11 november

 

3: Vad hette den tyskromerska kejsare som för tusen år sedan såg ett behov av att samla firandet av helgon till en gemensam dag?

1. Ludvig den fromme

X. Wilhelm den tjocke

2. Otto den helige

 

4: Varför har växten buxbom varit föremål för diskussion när det gäller plantering på kyrkogårdar och gravarna?

1. Buxbomsodlingar är energikrävande och dåliga för miljön

X. Buxbom är ofta drabbad av svampsjukdomar

2. Buxbom betyder otur och hindrar de döda att få ro

 

5: Vad heter dagen efter Alla helgons dag?

1. Åminnelsedagen

X. Alla själars dag

2. Alla gravars dag

 

6: I olika perioder har helgon utsetts på olika sätt, genom att man till exempel helgonförklaras av påven, saligförklarats av påven eller helgonförklarats av en lokal biskop. Vilket av namnen nedan är inte ett helgonnamn?

1. Emrik av Visby

X. Brynolf av Skara

2. Magnhild av Fulltofta

 

7: Allhelgonadagen är numera inte samma sal som Alla helgons dag, utan har ett eget datum. Allhelgonadagen är inte heller en helgdag. När inträffar den?

1. 30 oktober

X. 31 oktober

2. 1 november

 

8: Någonting vi sett mer av på senare år är pumpor och spindelväv från en tradition som ofta sammanfaller med Allhelgona. Vilket land kommer Halloween-firandet från ursprungligen?

1. Holland

X. USA

2. Irland

 

Rätt svar hittar du under bilden

 

 

Rätt svar hittar du nedan

 

 

 

 

1: 1 – Att minnas våra döda

2: X – 6 november

3: 1 – Ludvig den fromme

4: X – Svampsjukdom

5: X – Alla själars dag

6: 1 – Emrik av Visby

7: 2 – 1 november

8: 2 – Irland

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.