Annat

Äldre bör uppskattas till sitt rätta värde

Publicerad 2009-06-26

Förbundet gjorde i anslutning till kampanjen en snabbundersökning om hur våra ledamöter i KPR och LPR upplever situationen för vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. Jag är oroad av resultatet, som jag själv tror är väl ”svenskt”, nämligen att vi är duktiga på att utarbeta rutiner men betydligt sämre på att följa dessa rutiner och ge tillräckliga resurser.

Vad är pensionärer?
Pensionärer är vanliga människor, bara lite äldre och ibland med större vårdbehov. En del är dessa med stort vårdbehov som nämns ovan. Andra väldigt friska och pigga. Går det att säga, att när man passerar en viss ålder sker en sådan fysisk och psykisk förändring att man övergår från att vara arbetskraft till att bli pensionär? Naturligtvis inte!

Kroppens fysiska åldrande börjar i princip då kroppen är fullt utvecklad – sen blir den äldre. Mentalt fortsätter inlagringen av erfarenheter i hjärnan upp i hög ålder tills demens eller liknande sjukdom sätter in. Fram till dess har alltså den äldre större förmåga att dra slutsatser. Detta har också utnyttjats och utnyttjas i många kulturer.

Det var egentligen under den unga industrialismen, när en stor andel av människorna användes som fysisk arbetskraft under tunga och svåra förhållanden som det uppkom ett behov av pensionering när han/hon inte längre orkade utföra ett ”fullgott” arbete. Dagens situation är naturligtvis helt väsensskild. Samtidigt som pensionsåldern har varierat, formellt från 67 till 65 och praktiskt varit så låg som 59 år i genomsnitt, så är den praktiska genomsnittsåldern idag 62 och på väg uppåt. Och många av oss som är många år äldre är lyckliga över att fortfarande vara vid god hälsa.

Situationen är intressant med tanke på att det nu kommer en lag mot diskriminering av äldre i arbetslivet, och inom EU arbetar man på ett direktiv mot diskriminering i alla sammanhang. Sannolikt kommer dessa lagar att på sikt påverka opinionen så att äldre personer uppskattas mer, kanske till sitt rätta värde. Inom den informella eller sociala sektorn gör äldre redan en stor insats. Hur många 100 000-tals årsverken utförs egentligen av äldre som vård av nära anhörig, som omsorg om barn och barnbarn och föräldrar, inom förenings- och frivilligverksamhet? Ingen som vet, för det mäts och betalas inte.

Det är emellertid viktigt att vi själva tar till oss denna förändring och lär oss inse att vi är en tillgång i samhället och inte en belastning. Detta gör det också lättare för oss att kräva – och för samhället att acceptera – att pensionärerna kan erhålla en rättvis pension och bli rättvist beskattade.

Karl Erik Olsson, Förbundsordförande

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas