Annat

Allt fler läser Veteranen

Publicerad 2010-06-09

Den nya räckviddsmätningen avser hur många läsare tidningen har. På en tertial (fyra månader) har tidningen ökat från 189 000 läsare till 211 000, enligt Orvesto Konsument. Statistiken bygger på intervjuer som görs över hela landet.

Av statistiken går att utläsa att Veteranen läses av 133 000 kvinnor och 78 000 män. Merparten av läsarna är i åldrarna 65-79 år.

Ett annat mått på tidningens storlek är upplagan. Den mäts av Tidningsstatistik AB (TS) och visar att upplagan var 202 900 ex för helåret 2009. En ökning med 3 400 ex jämfört med 2008.

Text: Gunilla Lindahl

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas