Annat

Hushållsnära tjänster-hemtjänst

Publicerad 2010-03-15

Prisskillnaden visar ju tydligt på att de som kan använda sig av ”hushållsnära tjänster” får ett oskäligt bidrag. Hemtjänst tas ju, enl. socialtjänstlagen, ut med kommunens hela självkostnad och hushållsnära tjänst subventioneras med 50% av arbetskostnaden och Ohlys påpekande visar ju på orättvisan.

Vari ligger orättvisan? Jo, åt den som har skall varda givet, men den som inte har får skylla sig själv, typiskt för alliansens politik. Valfrihet vad är det? Hur skall jag, som bosatt i en mindre by, kunna välja RUT?

Det går överhuvud taget inte, det finns inget företag som är villigt ställa upp om jag inte behöver minst 3 timmar/gång och dessutom betalar för framkörning. RUT är en orättvis konstruktion, som kan passa i städerna, medan vi som bor i mindre orter och dessutom är pensionärer genom våra skatter subventionerar stadsborna och oftast välbeställda sådana, som mycket väl kan stå för hela kostnaden själv och många av dem har också en skattesubvention på 18.000 kr/år som jag är med att betala.

Var finns rättvisan, den prisade valfriheten och medbestämmandet?? Jag får väl skylla mig själv som bosatt mig i en mindre ort eller på landsbygden!

Det är klart att RUT har genererat en del ”vita” jobb (cirka 5-6 000 heltidsjobb), som tidigare betalts ”svart” av bland annat en del nuvarande stadsråd. Jag anser det fel att subventionera jobb som endast vissa kan utnyttja.

Annat är det med ROT, som oftast rör sig om arbetsuppgifter där hantverkare utför jobb som den enskilde inte klarar själv och som är så pass kostnadskrävande att hantverkaren kan transportera sig själv några mil och ändå tjäna sitt uppehälle.

Jag tror inte att de röd/gröna heller kan konstruera ett rättvist system för hushållsnära tjänster, men det försvarar inte den nuvarande konstruktionen.

Bemme

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas