Annat

”I kontakten med döende är allt äkta”

Publicerad 2009-11-04

Vad handlar de här samtalen om?
– För det mesta: Om att släppa taget. Ofta kommer religiösa tankar upp. Det är en andlig dialog.
– Man kan också hjälpa till att lösa upp konflikter med anhöriga. Så att åtminstone den som är sjuk får dö i harmoni.

– I kontakten med de här patienterna är allt äkta. De vet att inget världsligt spelar roll längre. Huvudsaken är att få frid. Och när man har förmånen att möta den äktheten, blir man äkta själv och kan hitta den där källan… Det är som ett flöde av energi mellan mig och patienten.

Ofta, berättar hon, kan den här energin användas i meditationer. De går till så att både patienten och Anita för sin inre syn till exempel föreställer sig att de går genom en skog till en flod. På andra sidan står två änglar och vinkar. En gul, som är dödens ängel, och en grön, som är livets. Efteråt berättar de för varandra vad de sett under den stund de tittat inåt i sig själva.

– Vi brukar tala med änglarna och de visar symboliskt vad som är viktigt att ta itu med. Vi arbetar då med en blandning av C G Jungs drömanalys, intuition och sunt förnuft. Det är förvånansvärt med vilken självklarhet patienterna vet när den gula ängeln träder in i deras liv för att ta med dem till en annan värld, säger Anita och fortsätter:
– För en tid sedan mediterade jag med en ung, döende man. Vi såg båda samtidigt den gula ängeln i meditationen ett par dagar innan han gick bort. Den gula ängel som jag såg hade sällskap med en liten svart hund med långa, hängande öron. Min patient blev överlycklig. Det visade sig att han hade haft just en sådan hund från sitt femte till sitt sextonde levnadsår.

– Alla har ju en själ. Det är den man försöker möta, befria. Då spelar det ingen roll om man är buddhist eller muslim eller inte tror på Gud alls. Ett stort, dyrt hus kan alla lämna. Men ofta, vet du, det är min erfarenhet, är det ofta allra svårast att ta farväl av ett älskat husdjur.

Text: Catarina Baldo Zagadou

Läs även:
Låt oss tala om döden
”Sorg är en plats vi inte känner förrän vi är där”

Här kan du hitta ett hospice
Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHOs definition av palliativ vård.

På föreningens hemsida – www.nrpv.se – finns många användbara länkar. Här kan du till exempel hitta adresser till hospice i hela Sverige.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas