Annat

Mot framtiden – frivilligt!

Publicerad 2009-12-10


Jag bevistade härom veckan åter en konferens på temat i Bryssel som representant för AGE, Den Europeiska Äldreplattformen.
En tjänsteman vid EU-kommissionen inledde med ett anförande med rubriken: ”Utmaningar och möjligheter i åldrande europeiska samhällen”. Han beskrev den demografiska utvecklingen och det bekymmer som skapades av att de stora barnkullarna från 40- och 50-talen nu kommer upp i pensionsåldern och att medellivslängden dessutom blir högre med högre samhällskostnader som följd.

Samtidigt förlängs utbildningsperioden och inträdet på arbetsmarknaden sker vid högre ålder. Det leder till att perioden för arbete blir en allt mindre del av det totala livet.
Företrädare för Europeiska Volontär Centret beskrev nödvändigheten av frivilligarbete av pensionärer som ett sätt att minska problemen.

Under förmiddagen beskrev en rad talare hur man lyckats engagera människor i frivilligarbete i olika länder. Det går lättare i väst och är svårare i östra delen av EU. Samtidigt är det där de ekonomiska problemen är störst. Under eftermiddagen skulle ytterligare några talare ge svar på frågan: ”Hur går vi vidare?” Jag var själv en av dessa talare, med ett något mer långtgående förslag än de andra. Mina tankar fick ett blandat mottagande, det är egentligen därför jag vill testa dem på Veteranens läsare.

Det är inte hållbart att arbetstiden, betraktad som del av livet, sjunker. I synnerhet inte om man utgår från att den ska finansiera barnomsorg, skola, högre utbildning, sjukvård, pensioner, vård och omsorg om äldre jämte alla andra viktiga samhällsuppgifter. Vi lever samtidigt i en tid då pensionärerna kräver en bättre standard. Detta leder till en så hög belastning på den förvärvsarbetande befolkningen, att den kan bli ”skattetrött”. – Vi måste nog använda själva problemet för att nå en lösning!

Vi måste se på livet som en rad möjligheter, där livskvalitetsmålet ska kunna inrymmas i alla aktiviteter. Därför måste vi skapa en balans mellan att arbeta – roa sig, njuta – och vila. Västvärldens nuvarande modell med en lång period för barn-utbildning, nästa för arbete och slutligen en för pension uppfyller inte dessa krav, när ”ändarna” blivit mycket längre än mitten.

Jag tror att vi måste söka en möjlighet, som kanske kan utvecklas till en skyldighet, att arbeta, njuta och vila under så lång tid som möjligt av livet. Frivilligarbete kan vara en god början på en sådan utveckling. Obetalt arbete i hemmet, i den sociala sektorn eller i organisationer är naturligtvis viktigt. Men det kan inte växa obegränsat, då kan det få negativa effekter på ekonomi och tillväxt.

Det jag skulle vilja se som ett ideal på längre sikt är att man började arbeta tidigt under skola och utbildning, på fritid och deltid, och genom att blanda utbildning och arbete i en form av livslångt lärande. Samtidigt skulle detta ge möjligheter att göra kortare eller längre uppehåll i arbetet under den ”normala” förvärvstiden. Även om man behöll rätten att efter viss ålder få åtnjuta en garanterad pensionstrygghet, så borde det inte finnas någon tidsgräns för när arbetet skulle upphöra. Och det borde anses normalt att hinna med flera olika slags jobb under ett liv. En sådan här modell skulle förhoppningsvis bryta ner barriärerna mellan olika delar av livet och olika delar av samhället.


Tidigare kolumner av Karl Erik Olsson:

Höstlöven faller över 40-talets pensionärer
Från Veteranen nr 8 2009

Farhågorna besannade
Från Veteranen nr 7 2009

Inte Partipolitik – men Äldrepolitik
Från Veteranen nr 6 2009

Fri debatt viktig i både SPF och EU
Från Veteranen nr 5 2009

Låt tusen blommor blomma!

Från Veteranen nr 4 2009

Pensioner ett feltänkt system?
Från Veteranen nr 3 2009

Vi måste gå ett steg längre
Från Veteranen nr 2 2009

Arbete till 67 eller 72 är lika diskriminerande
Från Veteranen nr 1 2009

God Jul – för goda och mindre goda!
Från Veteranen nr 9 2008

Eneskogen ger inte upp
Från Veteranen nr 8 2008

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas