Annat

Rädda arvet!

Publicerad 2010-11-01

• Detta gör att arvet i exemplet fördelas på 33 år och kan vara en god hjälp i försörjningen istället för att förbrukas i ett nafs.

• Upplägget borde vara intressant för bankerna eftersom kapitalet blir orörligt och sipprar ut i långsam takt.

• Eftersom arvsskatten är avskaffad torde eventuella juridiska hinder kunna elimineras på ett enkelt sätt.

• Vad säger SPF respektive våra medlemmar?

von Anka

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.