Annat

Tvetungad äldreboendeanalys

Publicerad 2010-12-01

Enligt enkäten meddelar kommunerna i landet mycket få avslag på ansökningar om särskilt boende.  Men för att hålla nere efterfrågan tycks man, förefaller det mig, söka övertyga gamlingarna om att i stället mottaga hjälp i den egna bostaden.. Ordföranden i Sveriges kommuner anser det vara positivt att man leva upp till efterfrågan. Han menar vidare att det har tillkommit nya platser inom särskilt boende de senaste åren. Enligt vad jag erfarit är detta inte fallet i alla kommuner. Nämnde ordförandes uppfattning emotsägs ett stycke längre ned i texten av en ledande tjänsteman i SPF, som konstaterat att många kommuner låst fast sig vid kvarboendeprincipen.

Enligt min mening bör valfrihet råda i fråga om val av vårdform, hembesök eller särskilt boende. Jag vill gärna att  pensionärer, som är berörda, upplyser  om läget i den egna kommunen. Råder valfrihet?

E Arne Jönsson Lidköping

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas