Annat

Valet borde vara enkelt

Publicerad 2010-08-30

I dag har vi facit i hand. De allra flesta löftena har genomförts eller är under genomförande. Under min tid som väljare har jag aldrig tidigare upplevt att en S-regering hållit vad som lovats inför ett val.  Alliansen har kommit med något nytt som vi borde uppskatta och belöna.

Under mandatperioden drabbades världen av en USA-grundad finanskris av värsta slag. Vår alliansregering lyckades bemästra problemen på ett föredömligt sätt. Enligt ekonomiinstitut runt om i världen är Sverige och Sydkorea de länder, som skickligast hanterat alla problem som uppstått på grund av denna finanskris. Sämst tycks de vänsterstyrda länderna i Europa ha klarat sig.  
På webbplatsen www.ekonomifakta.se  kan vi se resultaten av förd politik. Några exempel är:

Sysselsättning:
Ungdomsarbetslöshet:
Total arbetslöshet:
Statsskuld:
Skatteintäkter:

2005  4.505.000
2005  19,1%
2005  7,6%
2005  1243 miljarder kr
2005  1369 miljarder kr

 

2010  4.777.000
2010  19,7%
2010  8,0%
2010  1062 miljarder
2010  1467 miljarder

Noteras bör att högkonjunktur rådde år 2005.

Inför kommande mandatperiod har Alliansen tagit fram ett nytt åtgärdspaket med fortsatt inriktning på arbetslinjen. Vi pensionärer har dock fått löften om ytterligare skattesänkningar som kompensation för att vårt pensionssystem inte förmått ge oss högre pensioner under detta år och nästa. 

Även andra grupper, som har det besvärligt i vårt samhälle, är lovade lättnader i form av skattesänkningar och höjda bidrag. Ungdomen är utlovad en reformerad skola som ska leda till att ingen blir utslagen redan i unga år. Ta del av Alliansen valmanifest! Det finns att läsa på webben  www.alliansen.se

Ulf Norlén

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas