2014 magert år för pensionärerna
Foto:Colourbox
Personligt

2014 magert år för pensionärerna

Det är djupt orättvist att det bara är pensionärer som skall stå ut med lägre levnadsstandard tycker insändaren.

Publicerad 2013-07-30

Rubriken från tidningen Riksdag & Departement som tagit del av Pensionsmyndighetens senaste prognos.
För ett år sedan räknade myndigheten att pensionerna skulle sänkas med 0,3 % för 2014, i okt. ändrades det till 0,8% och nu ändras prognosen igen till  1,4 % sänkning.

”Anledningen till de dystrare utsikterna är att Konjunkturinstitutet räknar med lägre inflation och sämre utveckling av inkomster och sysselsättning.
– Det gör att inkomstpensionen blir lägre för 2014 än vad vi räknade med när vi gjorde prognos i oktober, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten. Skillnaden mot oktoberprognosen beror i huvudsak på att konsumentpriserna har minskat.
Att det framförallt är prisutvecklingen som får myndigheten att skriva ned sin prognos innebär att den reala sänkningen av pensionerna inte blir större än i oktoberprognosen. Då räknade Pensionsmyndigheten med en real sänkning på 1,7 procent. Nu är prognosen för år 2014 en real sänkning med 1,6 procent.
För år 2015 är prognosen att pensionerna kommer att höjas med 0,4 procent. Men när prisökningarna räknas in blir det i realiteten en sänkning med 0,7 procent. ”

Hur detta kan vara verklighet i vårt land är något som jag inte kan förstå.
Vem har avtalat att pensionärerna som enda grupp omedelbart skall ta hela konsekvensen av en negativ ekonomisk utveckling i vår omvärld?
Det är väl snarare dags konstatera att den säkerhetsmarginal som tidigare fanns inbyggd i pensionssystemet inte var omotiverat stor för hade inte Göran Persson tagit 258 miljarder ur våra pensionsfonder hade den nu återkommande bromsen inte varit aktuell.

Dessutom blir det djupt orättvist att det bara är pensionärer som skall stå ut med lägre levnadsstandard.  Inga andra grupper drabbas på detta vis utan som huvudregel höjs alla bidrag med index som kompenserar för inflationen med motiveringen att det är av rättviseskäl.

Från: Roland Gustafsson, försäkringsmäklare

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas