Åsikter | Göran Schöldström

258 miljarder kommer inte tillbaka

Visst är pensionssystemet underfinansierat. Särskilt för de av oss som gått i pension i det gamla ATP-systemet.

Publicerad 2013-05-13

Den 29 januari i år skrev jag till socialförsäkringsministern och ställde bland annat tre frågor:

1. Vart tog de överförda pensionsmiljarderna vägen?
2. När kommer pensionernas realvärden att återställas?
3. Kommer den av regeringen tillsatta pensionsgruppen verka för en omprövning av under 1999-2001 överförda medel från AP-fonden till statskassan?

I mars kom följande svar:
”Kostnadsfördelningen mellan staten och AP-fonderna förändrades när ålderspensionssystemet reformerades. Kostnaderna för staten ökade genom att bl.a. kostnaderna för förtidspension/sjukersättning helt övergick till staten. Statens ökade kostnader beräknades motsvara en engångsöverföring på 300-350 miljarder kronor i 1999 års penningvärde. Ett belopp motsvarande sammanlagt 258 miljarder har därför förts över till statsbudgeten.

Hur mycket som skulle föras över var en balansgång mellan statsbudgetens legitima intresse om kompensation och pensionärernas intresse av att pensionssystemet kan klara sitt åtagande.”

Ett kristallklart svar, eller..?

Göran Schöldström

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas