Personligt | Sven Bergqvist

Pensionsskatten är ett straff

Skattesänkningen med 50 kronor räcker inte.

Publicerad 2012-11-12

Enligt Swedbank förekommer allt fler pensionärer i skuldsaneringsärenden. Enligt kronofogdemyndigheten har antalet pensionärer med ekonomiska problem ökat markant under åren 2003 till 2011.

I vårt pensionssystem ska pensionen följa löneutvecklingen med en reducering av 1,6 procentenheter. Det innebär att en pension förlorar 14 procent i värde mellan 65 och 75 års ålder.

Misslyckat ledarskap

Under åren 1999-2001 överfördes 258 MILJARDER kronor från AP-fonderna till statskassan för att täcka följderna av ett misslyckat politiskt ledarskap. Det var pengar, som pensionärerna under ett långt yrkesverksamt liv betalat för att trygga sin ålderdom. Stadsminister Göran Persson lovade att pengarna skulle återföras krona för krona. Det har ännu inte skett!
Göran Persson sade: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när det går upp för dem vad vi gjort med deras pensioner.”

Sänkningen hade inte behövts

Under 2010 sänktes pensionerna med 3 % och 2011 med 4,3 %. Denna sänkning hade inte behövts om de 258 miljarderna funnits kvar i AP-fonderna. Under åren 1992 – 2010 nästan fördubblades lönerna medan pensionerna ökade mindre är en tredjedel.
Sverige är det enda land i Europa där pensionärerna betalar högre skatt än de yrkesverksamma. Ett straff för de som under 40-45 år betalat världens högsta skatter! I till exempel Tyskland betalar pensionärerna 17 procentenheter lägre skatt än de förvärvsarbetande. I Sverige betalar pensionärerna 3 procentenheter HÖGRE skatt. Det är ingenting annat än åldersdiskriminering att ta ut högre skatt av pensionärer än av dem som jobbar. Propositionen om lag mot ålderdiskriminering borde när den blir antagen stävja detta ofog.

Skattesänkningen räcker inte

Göran Perssons efterträdare har hittills inte visat några intentioner att rätta till dessa missförhållanden.  Nu är höstens budgetproposition lagd. Fortfarande finns inga tecken på att missförhållandena skall rättas till. En skattesänkning med ca 50 kronor per månad räcker inte.

Sven Bergqvist

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas