Åsikter

Åldersdiskriminering och skatter

Publicerad 2011-05-17

Jag stöder till fullo Karl Erik Olssons och övrigas åsikter om lika skatt för pensionärer och löntagare samt ett slut på diskrimineringen i alla sammanhang för oss äldre. Problemet har uppstått när etablissemanget i Sverige tillåts och uppmuntras att nedvärdera äldre människor och pensionärer i synnerhet.

Per Nuder betraktade oss som ett köttberg, nuvarande alliansregering betraktar oss som improduktiva och en stor belastning trots att vi arbetat i 40-50 år och försörjt bl a nu arbetande generation, kungen skall minsann inte bli pensionär och mata duvor, vilket är både löjligt och omdömeslöst sagt.

De allra flesta pensionärer jag känner är aktiva, dock inte med ett avlönat arbete.En del gör oavlönade insatser på olika sätt, med det värdesätts över huvud taget inte, när girighet står högst i kurs.

Det snabbaste sättet att påbörja återställandet av värdigheten för oss äldre är att omgående avskaffa skatteorättvisorna och justera pensionssystemet samt återställa lånet i pensionsfonden med 250 miljarder. Därefter påbörjas det långsiktiga arbetet med att återställa respekten för äldre människor och förändra den egoistiska människosynen som nu råder i samhället.

Vilka andra grupper tillåts bli förnedrade och förlöjligade såsom pensionärer. Den försåtliga och förlöjligande diskrimineringen skapar långsiktigt grogrund för en negativ syn på äldre människor, i stället för att värdesätta vad de har uträttat för och i samhället samt ta tillvara deras livserfarenhet.

Rolf Sturup

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas