Åsikter | Monica Påhlsson, Bengt Carlsson

Äldreboende eller sjukboende?

Göteborgs kommun måste se till att det blir fler trygghetsboenden, menar debattörerna från SPF och PRO.

Publicerad 2014-01-08

Vi blir fler 65+ och vi blir friskare längre tid i livets sista tredjedel.  Vi behöver litet hjälp så småningom. I livets slutskede blir många av oss multisjuka. Då hamnar vi – om vi vill och har ”tur” – på äldreboende. Om vi inte blir ”tvångsvårdade i hemmet”. Många kommer att bli 100 år. En tredjedel av livet är vi pensionärer, seniorer, veteraner med mycket olika erfarenheter av livet i bagaget. Då är äldreboende kanske lösningen för den som blir ensam, otrygg, inte kan komma ut därför att lägenheten saknar hiss, saknar nära anhöriga, vännerna har gått bort, yrsel och småskavanker börjar märkas och så vidare. Att köa för ett äldreboende, som kanske inte finns, för att sedan bo med dementa äldre när man själv fortfarande är ganska redig är ett misslyckande för alla inblandade – samhället, vården och den äldre medmänniskan. Det är dags att tänka om och tänka nytt!

Dagens äldreboende håller raskt på att bli minisjukhus. Den som kommer in tillbringar cirka 2 år på äldreboende och får där vård i livets slutskede. Det saknas alternativt boende. Tjugotalister, trettiotalister och till och med fyrtiotalister vill leva egna liv men i trygghet och gemenskap. Olika sorters trygghetsboenden måste snarast komma igång. Det kan överbrygga glappet – kanske tio till 15 år – mellan eget boende och äldreboende/vård i livets slutskede. I ett trygghetsboende kan människor  vara ifred när de vill men stötta varandra, gå på promenad, spela bridge eller boule, äta lunch, ta Flexlinjen till biblioteket, prova vin, gympa, ha litteraturcirkel, väva och så vidare. Göteborgs stad har beslutat att anslå 10 000 kr/lägenhet och år till trygghetsboende som uppfyller kraven. Det skulle kunna bekosta service en del av dagen. Men vi behöver trygghetsboenden med hyresrätt där hyrorna inte blir så höga att äldre, framför allt kvinnor med låga pensioner, inte har råd att flytta. Fler trygghetsboenden skulle också kunna frigöra bostäder för yngre människor. Det är kommunens ansvar att trygghetsboenden kommer till. Istället för att lägga ner äldreboenden föreslår vi att de omvandlas till trygghetsboenden. Och att de sjuka och dementa tas om hand av vården, dvs regionen som har hand om sjukvården i Västra Götaland.

Det är hög tid att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen tillsätter en utredning i dessa angelägna frågor.

Monica Påhlsson, SPF

Bengt Carlsson, PRO

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas