Åsikter | Nils Sjöström

Angånde fula ord som BRUKARE

Varför inte ett helt nytt ord för verksamheten inom omsorgen? skriver insändaren.

Publicerad 2013-02-08

Varje ord har sin innebörd och symbolik. Vi placerar det enskilda eller sammansatta ordet i ett intresseområde enligt vår egna erfarenhetsuppfattning. Somliga negativa, andra positiva. Ordet ”brukare” kan inrymmas i begreppen ”närande”  och ”tärande” För mig och många äldre uppfattar nog ”brukare” som hörande till ”tärande” av våra resurser. Brukare/missbrukare! Ordet ”kund” får oss att tänka på olika affärsområden.  Patient hör hemma inom sjukvården, inte inom omsorgen.Varför inte ett helt nytt ord för verksamheten inom omsorgen? Jag föreslår RECIPIENT. Vi har ju liknande, vardagliga ord såsom recept, patient, reception. RECIPIENT betyder ”mottagare” Det handlar ju om att mottaga stöd och omsorg.
Strandrågen Skanör/Falsterbo

Nils Sjöström

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.