Åsikter

Angeläget om vård och omsorg

Publicerad 2013-08-26

Den nu i SvT startade serien om svensk äldrevård är ett mycket angeläget program. Det kommer att kasta ljus över många av de förhållanden som berör den kanske viktigaste komponenten i det vi kallar välfärdssamhället, nämligen svensk äldrevård.

Den som är intresserad har med säkerhet noterat att vi enligt välfärdsindex har tappat vår position som ett ledande land på området. Enligt ett av dessa index håller vi nu platsen 13, efter att ha varit bland de allra bästa.

Vägen till den förändringen är naturligtvis kantad av politiska beslut, ett av dessa den nedmontering av äldreboenden som skett de senaste 15 åren. Den mellanform av boende som kallades serviceboenden har fasats ut successivt, andra boenden har lagts ner utan att ersättas, och det har medfört att plats på boenden nu är förbehållet de med mycket stora behov. Men även med den bakgrunden går det att göra skillnad.

En av de stora bovarna i den svenska omsorgen är medicineringen av de berörda. Enligt expertis på området skall ingen behöva mer än 10 läkemedel, redan det en mycket tung medicinering. Ändå finns exempel på många som på boendena tar fler än 20 läkemedel, i vissa fall läkemedel som är direkt olämpliga. Resultatet blir personer som mister sina förmågor, de blir passiviserade och allt tyngre vårdmässigt. Det finns upprörande fall, där döende personer som fråntagits sin medicin, istället tillfrisknat och fått nytt liv.

Inom SPF har vi sedan länge arbetat med de här frågorna, och driver kravet på läkarledda läkemedelsgenomgångar hårt. Det är viktigt att de genomgångar av läkemedlen som skall göras, också görs på plats med den berörda och med ansvarig läkare och MAS (sjuksyster) närvarande.

När det är sagt är också en nyckel till bättre äldrevård tydliggjord. Om vi skall återta vår ledande roll som ett välfärdsland i topp, måste de här frågorna få ökat fokus. Våra äldreboenden måste bli värdiga arbetsplatser för de som skall arbeta där, och den trygga och välkomnande famn som vårdbehövande medmänniskor behöver. Naturligtvis finns i detta också det ansvar som ligger i biståndsbedömd hemtjänst. Det finns ett stort mänskligt egenvärde i att ”klara sig själv”, även när det innebär hjälp och stöd med delar av livet.

2013.08.24
Jarl Strömbäck
Distriktsordförande SPF Västernorrland

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas