Är Sverige ett rikt land?
Åsikter | Tore Bryneholt
Foto Colourbox

Är Sverige ett rikt land?

Insändaren anser att mer av landets rikedom borde hamna hos dem som varit med om att göra Sverige rikt!

Publicerad 2014-06-30

Gång efter annan får vi höra från politiker och från en del “vanliga“ medborgare: ”Sverige är ett rikt land”. De menar att vi som land kan unna oss diverse penningkrävande insatser – allt från en oplanerad flyktinginvandring till hjälpinsatser lite överallt och annat som inte hör till kärnverksamheterna. Samtidigt sägs det i debatten, att våra Landsting inte har råd att satsa mer pengar på till exempel sjukvården. Samma gäller för en del kommuner, som avfärdar ökade insatser inom äldrevården – med samma argument; vi har inte råd!

Om det är så att Sverige är ett rikt land, bör vi fundera över vem som skapat rikedomen och hur det gått till.

Då är det många som vill vara med i gruppen som gjorde landet rikt. En grupp som platsar bäst är det arbetande folket som numera är seniorer och som i dag kvitterar ut sin pension.

Även en blind höna ser att behoven är många för pensionärsgruppen och då inte minst behovet av jämställd beskattning – lön kontra pension! Bristerna inom äldrevården är stora, sjukvårdens köbildningar drabbar de äldre som med sina sjukdomar och annat är sköra och då blir all väntan en pina.

I flertalet kommuner sker hemkörning av mat till de äldre via budtjänst, som levererar  veckans alla måltider på en och samma gång. Ingen chans för den äldre – som så behöver – att få hemhjälpen som sällskap vid måltiden och få hjälp att värma maten samt koll på att den blir uppäten.

Arbetsmiljön för de som jobbar inom sjuk-och äldrevården är långt ifrån god överallt. Men då spörsmålet kommer upp, sägs det att vi saknar pengar. Stressen på dessa arbetsplatser, riskeras bli överförda på de som vårdas och då blir tillvaron otrygg med åtföljande oro för “vårdtagaren”.

Om nu Sverige är ett rikt land enligt de som påstår så, borde detta avspeglas i åtgärder som eliminerar en rad bristfälligheter inom till exempel sjukvården, äldrevården, skolan och lite annat. Då sådant resonemang kommer upp, brukar en del politiker kvickt slå till med; grupper ska inte ställas mot grupper och vi har inte råd! Det behövs inte heller – men mer av landets rikedom borde kunna hamna hos dem som varit med om att göra Sverige rikt! Eller hur? Snabba reformer och åtgärder för de äldre måste skyndas på – ty de äldre har ingen lång tid på sig att vänta på bättre tider!

Tore Bryneholt

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas