Personligt | Roland Edwardsson

Avgiftshöjning är ingen lösning

Kongressbeslutet att höja medlemsavgiften medför problem för föreningen menar insändarskibenten.

Publicerad 2012-03-05

Svar på motion vid SPF Luthagens årsmöte 27 februari 2012. Bengt Merkel har i motion bl a föreslagit att årsmötet ställer sig bakom en skrivelse som kritiserar den avgiftshöjning till förbundet med 20 kr som kongressen 2011 med en rösts marginal beslutade om. Av Luthagens nuvarande medlemsavgift 180 kr går 110 redan till förbundet och totalt betalar föreningen över 100 000 kronor.

Styrelsen för SPF Luthagen har inga svårigheter att ställa sig bakom denna skrivelse. Förbundsbeslutet tvingar den lokala föreningen i sin tur att väsentligt höja sin avgift. Upplandsdistriktet har dessutom aviserat en avgiftshöjning med 20 kr.

Merkel pekar på en betydelsefull fråga: Hur skall de lokala föreningarna, där de väsentliga aktiviteterna pågår, i framtiden finansieras? Förbundet liksom distrikten, måste rannsaka sig själva, ägna sig åt nerdragning av anställda och administrativa rationaliseringar. De lokala föreningarna, som är förbundets ryggrad, kan inte kontinuerligt höja avgiften.

Att denna fråga bör bli föremål för diskussion i tidningen Veteraren  anser vi vara självklart.

För Luthagens styrelse
Roland Edwardsson (ordf)

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas