Personligt | Vård | Tage Magnusson

Slösa inte bort läkartid på enkla uppgifter

Måste verkligen läkare kallas in för vanligt öronvax? Sådant borde sköterskor kunna hantera, tycker insändarskribenten.

Publicerad 2013-11-05

Jag sökte hjälp på min vårdcentral för att få hjälp med den enkla uppgiften att titta om mina öron var rena från vax. Förr klarade distriktsköterskan av en sådan undersökning, vilket jag också begärde. Till min förvåning så måste en läkare numera utföra detta arbete. Väntetiden att få träffa en läkare var 30 minuter. Läkarbesöket varade högst 2 minuter. Till en kostnad om 200 kronor. Ett enligt min mening ockerarvode.

För det första. Det talas vitt och brett om att patienten skall få välja vårdgivare. Men vad är vårdvalet egentligen värt? I mitt fall ville jag besöka distriktsköterskan framför en läkare. Men det valet har man tydligen inte.

För det andra. Bristen på läkare beskrivs ofta som ett problem. Jag är helt övertygad om att detta problem skulle lösas till stor del med en bättre förmåga att organisera sig. Läkarna måste till exempel lära sig och att det går att fördela många arbetsuppgifter till kompetenta sjuksköterskor.

För det tredje. Många missförhållanden för oss patienter skulle lösas om vi fick ett inflytande över hur vår lokala vårdcentral fungerar. Någon form av patientråd kan vara lösningen. Den politiska makten över primärvården räcker uppenbart inte till. Våra behov som patienter måste gå före vårdcentralernas ekonomiska intressen.

Tage Magnusson vårdtagare i Kallhäll Järfälla.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas