Diskriminerande äldrepolitik
Åsikter | Jarl Strömbäck
Foto Colourbox

Diskriminerande äldrepolitik

Regering och opposition är ense om att pensionssystemet inte ska förändras och inte heller finns något hopp att pensionärsskatten kommer att tas bort skriver insändaren.

Publicerad 2014-06-26

Att ledande politiker i valtider vill framföra sina budskap är naturligt. Så var också fallet vid den kongress som Sveriges Pensionärsförbund, representerande 270 000 potentiella väljare, hade i mitten på juni.

Från regeringens sida kom Annie Lööf och Maria Larsson, från oppositionen Stefan Löfven. Alla talade väl om den väljargrupp de cirka 200 delegaterna och lyssnarna i salen representerade. Men i verklig mening kom mycket lite ut av ordsvallet.

När det gäller den galna överenskommelse som kommit att kallas det nya pensionssystemet, var man rörande ense om att den inte skall förändras, något som de äldres organisationer krävt. Med andra ord vill man fortsätta med ett pensionssystem som de senaste åren ökat det antal som passerat EU-s fattigdomsgräns från 130 000 äldre till 200 000. Man hävdar fortfarande nyttan av att se pensionerna sjunka, med de följder det får för också de som yrkesarbetat under mer än 40 år, för såväl nuvarande som kommande pensionärer.

Inte gav man heller något hopp till de som möjligen trott på ett snabbt borttagande av den extra beskattning av de äldre som kommit att kallas pensionärsskatten. En extra skatt som för en med pension mellan 10 000 och 20 000 kronor/månad, innebär mellan 2800 – 7000 kronor mer i skatt/år än löntagaren med samma lön.

I dagarna kommer nu från S-hållet löften om att utjämna skatteskillnaderna, men det är ett löfte som haltar betänkligt. De är villkorat samhällsutvecklingen, med andra ord vill man fortsätta att använda de äldres ersättningar som en budgetregulator.

Agerandet är diskriminerande, det strider mot tidigare kutym i vårt land. Det strider mot sedvänjor i andra utvecklade länder, och det kommer på sikt att medföra en ökande fattigdom och därmed kopplade sociala spänningar. Det alltmer ökande motståndet mot invandringen har också grogrund i den politiken.

Jarl Strömbäck

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas