Personligt | Marianne Watz

Vi äldre behövs!

Vi finner oss inte – nu tar vi plats! Med dessa ord markerade SPFs ordförande Karl Erik Olsson i sitt kongresstal en avgörande justering av förbundets kurs. Det är alltså dags att efter att ha ställt frågan "Vad beror det på att det just i Sverige tas som självklart att de äldre inte bör vara med där beslut fattas?" se till att dessa sakernas tillstånd ändras.

Publicerad 2011-08-08

Med samma självklarhet som de politiska ungdomsförbunden och alla andra intresseorganisationer skall vi vi  65-plussare  vara med i samhällslivet, inte bara finnas vid sidan av.
SPF skall alltså förutom att arbeta med specifika, viktiga ”pensionärsfrågor” som pensioner och äldrevård och sitta med i påverkansgrupper nu också kräva plats ute i politiken och arbetslivet för 65+.

För att åstadkomma detta är det nödvändig att ändra rådande samhällsattityder. Det är svårt men fullt möjligt. Synen på ungdomar, på HBT-personer – för att bara nämna några grupper – har ju förändrats radikalt på senare år.

Här gäller det att kämpa på två fronter:

Vi äldre behöver stärka den egna självbilden. Någonstans på vägen har äldre slutat att sträva efter inflytande.
Vi måste själva hävda det stora värdet i kombinationen erfarenhet och kompetens.

Den rådande ålderismen i det svenska samhället måste bekämpas. Att vara ung har blivit en merit i sig medan äldre är en grupp som stereotypiseras i medierna och samhället på ett negativt sätt.

Framtiden tillhör alla som lever; hur det ser ut längre fram vet ingen. Forskare och vetenskapsmän kan visserligen ha en uppfattning, men inte mer, om hur morgondagens samhälle kommer att se ut.
-Tekniska tidsskalor är lika svåra att förutsäga som börsen-, säger hjärnforskaren Henrik Ehrsson.

Att unga skulle ha ett bättre ”framtidsgrepp” än äldre, bara för att de är unga, är en naiv tanke. Tvärtom har äldre en vidare horisont och överblick över hur mycket världen ständigt förändras.

Vi äldre behövs i samhällsbygget och bland beslutsfattarna. Där tänker vi ta plats.

Marianne Watz
Landstingsledamot, Stockholms läns landsting

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas