Åsikter | Val 2014 | Moderaterna

En (m)odern och framtidsinriktad äldrepolitik

Äldrefrågor ska inte bara fokusera på vård och omsorg, utan även på förebyggande arbete, skriver Moderaternas Margareta B Kjellin.

Publicerad 2014-09-12

När hundraåringen klev ut genom fönstret och försvann väntade många nya äventyr. Åldern är ju blott en siffra och dagens äldre är friskare och livskraftigare än någonsin. Många äldre kan förvänta sig många fler år av god hälsa och äventyr. Det beror inte enbart på att vi idag har en bättre och säkrare vård samt bättre behandlingsmetoder, utan också på att vi lever ett bättre liv med bättre kosthållning, mera motion och bättre bostäder. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och vi vill att Sverige fortsatt ska vara världens bästa land att åldras i. Därför har vi tagit fram äldrerapporten ”Det goda livet på äldre dagar” som sammanfattar Moderaternas förslag för att förbättra äldres vardag ytterligare.

 

Moderaterna ska vara en tydlig röst för en modern och framtidsinriktad syn på åldrande och äldre människor. Istället för att äldrefrågor endast ska fokusera på vård och omsorg vill vi lyfta vikten av det förebyggande arbetet, att hjälpa människor att behålla det friska friskt genom att stärka sambandet mellan jobb och fritid, inflytande och ansvar, självbestämmande och hänsyn till sig själv och sin omgivning. Vi tror på att äldre ska få anpassade äldrebostäder, god vård och en ekonomiskt trygg ålderdom.

 

Alla äldre är olika med olika preferenser behov, därför är det viktigt att vi värnar valfriheten. Bostadsfrågan för äldre är en central fråga och vi vill att kommuner ska arbeta för att skapa fler alternativa boendeformer som är anpassade för äldre samt verka för fler sociala aktiviteter på äldreboenden. Därutöver vill vi bland annat se över möjligheterna till att utvidga rut-avdraget till att inkludera ledsagning, ge äldre wifi-garanti hemma och kartlägga rådande åldersdiskriminering. Även arbetslinjen är central, många äldre har en fortsatt önskan av att vara kvar på arbetsmarknaden och därför gäller det att vara vaksam och motverka åldersdiskriminering. Människor med lång livserfarenhet är en stor tillgång i framtidens samhälle.

 

Moderaterna tror på att ta tillvara äldre människors kompetens, erfarenhet och livslust. Vi väljer att se äldre som handlingskraftiga och självständiga individer, inte som en börda som behövs tas om hand av samhället. På söndag är det din tur att välja.

 

Margareta B Kjellin (M)

Talesperson i äldrefrågor

Riksdagsledamot Gävleborg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas