Åsikter | Ylva Gefvert

EU-länder bryter mot djurskyddsreglerna

Många EU-länder – t ex Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna – bryter mot EU:s regler om fri konkurrens på lika villkor, när de föder upp djur som ska bli till kött.

Publicerad 2014-04-23

Dessa länder (och flera andra) nonchalerar EU:s djurskyddsregler sedan många år, för att minska sina uppfödningskostnader. Deras djurfabriksägare sparar in på utrymme, personal, veterinärkostnader och stimulans för djuren och kan därför sälja sitt kött till lägre pris än svenska köttproducenter. Svenska producenter konkurreras ut p g a högre uppfödnings-kostnader, eftersom de följer EU:s djurskyddsregler. Svenska bönder, djurskötare, transport-och slakteriarbetare blir arbetslösa. Scans slakteri i Skara är det senaste exemplet på kraftig nerdragning av verksamhet.

 

Varför anmäler inte ni svenska politiker Danmark, Tyskland m fl länder till EU-kommissionen, eftersom länderna år efter år bryter mot djurskyddsreglerna och därmed förhindrar konkurrens på lika villkor??? Ordföranden för de danska grisproducenterna erkände för några veckor sedan i Rapport att de kuperar svansarna på alla kultingar, trots att det är förbjudet (direktiv 2008/120/EC). EU:s kontrollanter har flera gånger anmärkt på de olämpliga förhållandena och svansstympningarna i grisstallen i flera EU-länder.

Varför tillåter ni svenska politiker att de utländska djurproducenterna kan fortsätta att ostraffat bryta mot djurskydds- och därmed också konkurrensvillkoren år efter år, vilket drabbar de plågade djuren liksom svenska bönder och arbetare? Varför?

Det behövs tydligen sanktioner mot länderna som bryter mot djurskyddsdirektiven, för att de ska respektera dem.

 

Ylva Gefvert

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas