Åsikter | Hans Lothsson

För hög avgift

Avgiften till SPF är för hög, tycker skribenten, som också anser att anhöriga till en medlem borde få betala lägre avgift.

Publicerad 2012-01-30

Jag har varit medlem under många år, för ett antal år sedan anmäldes även min hustru som medlem.
Vi har ju nu betalat dubbla avgifter, tycker det är lite märkligt, i övriga föreningar som vi deltar i är avgiften som övrig familjemedlem betydligt läge för den tillkommande familjemedlem men ej i SPF.
Varför ?

Som medlem får vi ju också tidningen, en st. Som lösnummer kostar den ju 39:- kr., då borde väl medlemsavgiften minst reduseras med detta belopp.
För övrigt är avgiften för hög, vid alla våra träffar betalar vi ju en slant !!!!

Med hälsningar
Hans Lothsson
Växjö

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas