Personligt | Tage Ljungholm, Jan-Erik Ögren

Gör det som är bäst för Sverige

I början av september lägger regeringen och finansminister Anders Borg (M) den stora budgetpropositionen på riksdagens bord. Där förväntas förslaget om ett 5:e jobbskatteavdrag finnas med vilket innebär att statskassan dräneras på 13 miljarder kronor.

Publicerad 2011-08-02
1. En konsekvens vi ser av jobbskatteavdragen är, enligt Rädda Barnen, att barnfattigdomen ökar.
2. En annan konsekvens är att gapet av skatt mellan pensionärer och de som arbetar ökar.
3. Dessutom är det inte säkerställt att jobbskatteavdragen medför fler arbetstillfällen.

Vi tar oss friheten att föreslå följande:


Landstingen blöder ekonomiskt och stora underskott förväntas de närmaste åren. Arbete pågår nu för att ta bort arbetstillfällen från vår välfärdssektor vilket är alarmerande särskilt nu när gruppen 80 år och äldre ökar mest. De är visserligen friskare nu än för 10 år sen, men i slutet av sin levnad kommer de att kräva mycket sjukvård och det stora flertalet blir dessutom dementa vilket kräver mycket omvårdnad.

De som är positiva till jobbskatteavdrag menar att fler arbetstillfällen tillkommer. Men i samma takt minskar antalet anställda i offentlig sektor. Med andra ord blir det ett nollsummespel.

Avsätt 2 miljarder till kommunerna för bekämpning av ungdomsarbetslösheten.

Använd skattemiljarderna till infrastruktursatsningar typ Norrbotniabanan.


Spara pengarna. Det är väl olämpligt att spä på brasan nu när vi har högkonjunktur. De mindre goda finanserna i södra Europa och i USA gör att efterfrågan av Svenska produkter mest troligt minskar.
Vad tycker Du? 

Tage Ljungholm och Jan-Erik Ögren, Sunnanå

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas