Husby kräver åtgärder på både kort och lång sikt
Foto: Colourbox
Personligt | Ingvar Fridell

Husby kräver åtgärder på både kort och lång sikt

Det som nu händer i Husby och andra liknande områden är förfärande. Det krävs åtgärder på både kort och lång sikt för att komma till rätta med problemen.

Publicerad 2013-05-24

Jag är 90 år, och har i olika befattningar kunnat följa utvecklingen under många årtionden. Jag ska nu klargöra vad jag anser måste göras på längre sikt för att rätta till bristerna.
Husby byggdes omkring 1970 som ett led i ”miljonprogrammet”. Detta startade med anledning av en fråga som i mitten av 60-talet ställdes av en av de tre ”O-na” till statsministern Tage Erlander.
Vid tillfället rådde stor bostadsbrist i Sverige. Frågan löd ”Vilket råd vill statsministern ge ett ungt par som vill flytta till en ort där det finns arbete, men däremot ingen bostad för dem?” Svaret blev ungefär ”de får väl ställa sig i bostadskön”. Det skulle ha dröjt flera år innan de fått någon bostad enligt detta råd. Denna fråga och svaret var orsaken till att riksdagen fattade beslutet att genomföra miljonprogrammet.

Trivdes inte

De bostäder som byggdes i början av programmet hade med dåvarande mått mätt en hög standard inomhus. Men den yttre miljön var helt annorlunda än som hade varit vanligt. Det var mest stora områden med ensartad bebyggelse, och stora hus byggda med industrimässiga metoder, och hyresrätt.
De svenskar som flyttade in i dessa hus tyckte inte om denna miljö, utan flyttade till andra områden så snart detta blev möjligt. De ersattes av andra som också flyttade därifrån då tillfälle gavs. Efterhand fylldes de lediga lägenheterna mest av invandrare, som i allt större omfattning sökte sig till Sverige. I Husby och andra liknande förortsområden bor nu huvudsakligen invandrare av ett stort antal nationaliteter och med en mängd olika hemspråk. Följden har blivit stora svårigheter att lära sig svenska, stor andel ungdomar som inte klarar skolan och betygskraven för fortsatta studier, och en mycket stor arbetslöshet. Nu har dessa missförhållanden kulminerat i brottsliga åtgärder med  omfattande våld och vandalisering.

Blandad bebyggelse

I slutet av miljonprogrammet ändrades byggandet till att inriktas på mindre områden med blandad bebyggelse och mest äganderätt eller bostadsrätt. Dessa områden har utfallit väl, och problemen med svårigheter i skolan och arbetslöshet har varit mycket mindre. Husen har också underhållits så väl, att det  inte krävs några stora insatser för att rusta upp bebyggelsen, som är nödvändiga i de först byggda områdena.
Det finns alltså två typer av områden som byggts i miljonprogrammet, där utvecklingen har varit helt olika. De senast byggda områden visar goda resultat med i huvudsak nöjda boende. I de först byggda områdena har däremot uppkommit stora problem, som nu tagit sig uttryck i en massiv vandalisering av bland annat bilar, bostäder och skolor. Samtidigt som denna förstörelse givetvis måste stoppas, måste politikerna ta sitt ansvar och rätta till bristerna i områdena med problem.

Ändra yttre miljön

När nu stora åtgärder måste göras för att rätta till de brister som uppkommit i de nedslitna husen, bör den yttre miljön ändras så att den bättre motsvarar nuvarande krav. En del hus bör rivas för att bereda plats för en varierad bebyggelse med blandade upplåtelseformer. De som bor i Husby och andra liknande områden, ska vara nöjda med dem, och inte vilja flytta från dem för att den yttre miljön är dålig.

Ingvar Fridell
Civilingenjör KTH. Tekn lic, f d ordf. Sveriges Villaägareförbund.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas