Personligt | Göte Nilsson, Ingvar Fridell

Jobbskatteavdrag delar in oss i klasser

Ingen vet vilka effekter jobbskatteavdragen har. Det var den slutsats som drogs i ett radioprogram den 24 mars. Påståendena att jobbskatteavdragen har gett tusentals nya jobb saknar helt grund. Själva påstår vi att effekten i stället är att jobbandet blir mindre.

Publicerad 2012-03-27

Vi tror att många nu arbetar ganska hårt för att klara sin ekonomi. Jobbskatteavdragen motsvarar ungefär en extra månadslön. Många som får denna present kan resonera ungefär så här: så bra, då behöver jag inte jobba så mycket och kan ändå behålla min levnadsstandard.

Planer finns att ge flera jobbskatteavdrag när ekonomin blir bättre. Är målet två extra månadslöner? Det borde ju ge ännu fler jobb. Ett sådant tankeexperiment visar hur fullständigt befängd idén med jobbskatteavdragen är.

Därtill kommer att effekterna är helt orättvisa. Bara de som kan, och också har turen att få jobba, får den extra månadslönen. De som har jobbat men inte längre kan, och de som blir arbetslösa när företag läggs ned, eller blir sjuka, får ingen sådan present.

Detta visar, att de som har makten delar in befolkningen i två klasser. Första klassens medborgare, de som kan och får jobba. Och andra klassens, de svaga i samhället, de gamla, de sjuka och de som blir arbetslösa, som inte kan försvara sig och som därför kan behandlas illa.

Oavsett vilken politisk grundsyn man har, måste de partier som bedriver en sådan horribel politik förlora regeringsmakten vid nästa val.

Ingvar Fridell, Danderyd
Göte Nilsson, Björkvik

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas