Åsikter | Val 2014 | Kristdemokraterna

(KD) Vi vill fortsätta sätta äldres behov i centrum

Man ska kunna påverka vem som hjälper en och alla över 85 ska ha rätt till plats på trygghetsboende, skriver Maria Larsson (KD)

Publicerad 2014-09-12

Vi har haft en fantastisk utveckling där allt fler i vårt land blir allt äldre. Och det är mestadels friska år som läggs till livet. Åldrandet ser också annorlunda ut.  Med hjälp av en höftleds- eller starroperation, en kranskärlssprängning, förbättrade mediciner mot smärta eller diabetes lever många ett aktivt och rikt liv mycket högt upp i åldrarna.

Många reformer för äldreomsorgen har genomförts de senaste åren med inriktning på att man ska få fortsätta vara den person man är och ha ett fortsatt självbestämmande. Vi kristdemokrater har sett till att det nu finns en värdegrund för äldreomsorgen där inriktningen är att den äldre ska känna välbefinnande. Därmed inkluderas inte bara de fysiska behoven utan även de själsliga, andliga och sociala behoven. Kristdemokraterna har också varit den pådrivande kraften för fem sänkningar av skatten för pensionärer.

Arbetet ger också resultat. 9 av 10 äldre känner sig trygga med den omsorg de får inom hemtjänst eller särskilt boende. Sverige rankas av flera internationella bedömare som världens bästa land att åldras i. OECD lyfter fram Sverige som ett föredöme för andra länder att ta efter när det gäller äldreomsorg.

Inför kommande mandatperiod vill Kristdemokraterna fortsätta arbetet med de äldres behov i centrum. Oavsett i vilken kommun man bor ska man kunna påverka vem som hjälper en med morgonsysslorna, påverka att det inte är för många olika personer som kommer och påverka vilken matleverantör man vill ha maten från. Därför vill vi att alla kommuner ska införa valfrihet i äldreomsorgen. Ett annat sätt att öka äldres delaktighet och självbestämmande är att ge kommunerna möjlighet att erbjuda äldreomsorg eller annan service utan traditionell biståndsbedömning.

Kristdemokraterna vill stärka den äldres trygghet och välbefinnande genom att ge personer över 85 år som har hemtjänst rätt till plats på trygghetsboende som alternativ till hjälp i hemmet. Detta riktar sig främst till de äldre som upplever ensamhet, otrygghet och social isolering. Bara vetskapen om att det kommer att finnas en plats på boende när man behöver det ökar trygghetskänslan.

Maten är viktig hela livet och inte minst när man blir äldre. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna därför att ett stimulansbidrag på 100 miljoner om året avsätts till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat.

Vi vill också minska skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer genom ytterligare skattesänkningar för pensionärer. På sikt ska skillnaden i beskattning tas bort, men det ska självklart ske genom skattesänkningar för pensionärer och inte genom skattehöjningar för löntagare.

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst och med det följer ett särskilt fokus på äldres välbefinnande och självbestämmande. Det är beklämmande att det finns partier i Sverige som vill ta ifrån de äldre deras självbestämmande när man efter ett långt liv vet vad man vill ha och vad man trivs med.

Maria Larsson (KD)
Vice partiordförande

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas