Personligt | Tomas Noreén

Lyft fram vårdens bästa exempel

Varför finns det inte och tillämpas kravspecifikationer på vad vården ska innehålla utifrån brukarens behov?

Publicerad 2012-03-07

Om äldrevården. Med tanke på den splittrade bild om hur äldrevården fungerar och inte fungerar finns det anledning att ställa några fundamentala frågor.

1. SKL har tillsammans huvudansvaret för att det ska fungera. Det är inte nöjaktigt att SKL:s olika parter fortsätter att skylla på varandra vid brister och att peka på att den ena eller den andra har ansvaret!
Varför finns det inte och tillämpas kravspecifikationer på vad vården ska innehålla utifrån brukarens behov? Det måste finnas för hela vårdkedjan.

2. Det finns uppenbarligen äldrevård i dess olika fomer som fungerar alldelse utmärkt inom ramen för samhällsekonomin. Varför inte SKL jobbar fram ”best practice”, lyfter fram de bästa exemplen inom varje område och sedan tillämpar systematisk benchmarking över tid?
I nästan all offentlig verksamhet är lösning på problem mera resurser!

Jag är övertygad om att god vård med brukaren i centrum kan ges med ett ordentlig kvalitativ och progressivt synsätt – inom ramen för samhällsekonomin.

Tomas Noreén

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas