Åsikter

Mänskliga rättigheter stoppas av statsrådet Maria Larsson

Sven Aivert anser att funktionshindrade inte får sina rättigheter tillgodosedda enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad 2013-05-31

Statsrådet Maria Larsson struntar i denna konvention och då framförallt i artikel 19 som slår fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet. Statsrådet tillåter nämligen att myndighetsverige genom förvaltningsdomstolarna – Försäkringskassan samt Sveriges kommuner bryter mot artikel 19 och tillåter  att funktionshindrade som har behov av personlig assistans  inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Statsrådet tillåter att myndighetssverige försätter funktionshindrade  i husarrest och tvångsförflyttas enbart på grund av sina funktionshinder. I konventionen slås det fast att funktionshindrade har rätt att vara fullt delaktiga i hela samhället och få den hjälp  och stöd man har behov av på grund av sitt funktionshinder.  Statsrådets agerande är ett hot mot våra demokratiska rättigheter eftersom vi inte får den hjälp och stöd som vi måste ha för att kunna  vara fullt delaktiga i samhället och kunna organisera oss i olika föreningar och kunna delta i det kulturliv som finns i samhället.

Min fråga till Statsrådet Maria Larsson är när skall vi funktionshindrade  få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda som lovas i den konvention som Statsrådet själv har undertecknat?

Sven Aivert, Funktionshinderdebattör

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas