Personligt | Ingvar Fridell

Miljardförluster när förslag att stoppa riskkapitalisterna läggs på is

När Regeringen upphävde förbudet mot vinst i sektorer som skola, vård och omsorg, blev det möjligt för riskkapitalbolag att ta över skattemedel som var avsedda för välfärd.

Publicerad 2012-05-21

Privata inrättningar för välfärd kan vara bra för att visa, att vissa uppgifter kan lösas bättre än av samhällsägda. För att undvika missbruk behövs god upphandling och kontroll. Men några sådana krav ställdes tydligen inte när riskkapitalbolag efter avregleringarna började köpa upp företag.

Redan den 11 mars 2011 konstaterades i en artikel i SvD Näringsliv med rubriken ”Nolltaxerarna” att det förekom missförhållanden. Men först åtta månader senare, i november 2011, beslöt regeringen att försöka hindra riskkapitalbolag att använda räntesnurror och skatteparadis för att slippa betala skatt i Sverige.

Av en artikel den 23 december 2011 i SvD Näringsliv med rubriken ”Riskkapitalsmällen” framgår, att två av landets mest kända riskkapitalister upptaxeras med över en miljard kronor för vinster som uppkommit vid försäljning av bolag efter några års innehav. Det finns mängder av sådana riskkapitalbolag. Vinsterna hamnar åtminstone delvis i ägarnas egna bolag i skatteparadis. En ökande andel av vinsterna sker i företag för skola, vård och omsorg. Stora belopp har också gått förlorade när välfärdsanläggningar sålts långt under marknadsvärdet.

AP-fonderna och pensionsbolagen är, enligt en artikel i SvD Näringsliv den 18 juli 2011, ”Vad sysslar AP med?”, inblandade i verksamheten, genom att de har investerat pengar i riskkapitalbolag. Genom detta samröre påverkas också pensionärerna. Frågan är nu hur många miljarder som ska få hamna hos privata profitörer.

Men det kan bli svårt att återfå de medel som har gått förlorade. Regeringens förslag om åtgärder för att förhindra missförhållandena har kritiserats. Det läggs nu på is. Om skatteverket kommer att lyckas att stoppa förlusterna genom att eftertaxera riskkapitalister, kan avgöras först när ärendena har behandlats i domstol. Förlusterna kommer därför att fortsätta..

Hur många år kommer det att dröja, och hur många miljarder kommer att gå förlorade, innan riksdagen – kanske – kommer att fatta ett beslut som stoppar missförhållandena?

Statens förluster är enligt finansminister Anders Borg så stora att bolagsskatten skulle kunna sänkas om staten skulle kunna behålla dessa pengar. Därigenom skulle också arbetslösheten kunna bli mindre.

Ingvar Fridell, Danderyd

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas