Åsikter | Val 2014 | Miljöpartiet

(MP) Kräv hållbara fonder i premiepensionssystemet

Systemet med premiepensioner har många svagheter och ska nu utredas igen. Det är bra, men i direktivet saknas väsentliga delar som kan göra pensionssystemet hållbart för framtiden, skriver Gunvor G Ericson (MP)

Publicerad 2014-09-12

Det är viktigt att göra pensionssystemet stabilt i lång tid framåt så att bromsen slipper att slå till. Att dagens pensionärer inte vet från ena året till de andra om de får höjd eller sänkt pension är oacceptabelt. Pensionssystemet ska vara rättvist mellan generationer, det ska inte bidra till att öka klyftorna mellan olika grupper i samhället, och pensionspengarna ska placeras klokt. Pensionsplacering handlar om mycket pengar, och det påverkar inte bara pensionerna utan även samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt att systemet både ger en bra pension och bidrar till en hållbar utveckling för vår jord och för kommande generationer, för nuvarande pensionärers barnbarn och barnbarnsbarn.

Vi föreslår att följande tre uppdrag läggs till i utredningen

1. Gör avgifter i både PPM och tjänstepension tydligt jämförbara
För att individer ska kunna göra val så måste avgifter gå att jämföra. Och när avgifter anges ska de redovisas på samma sätt. Det ska vara lätt att jämföra avgifter mellan olika bolag som erbjuder sig att placera dina pengar.
Vi vill
• Lagstifta om att avgifter i pensionsfonder i PPM och i tjänstepensionssystemet redovisas på samma sätt så att de lätt går att jämföra.

2. Varudeklarera pensionsfonder och ställ baskrav på hållbara placeringar
Varje år sparar vi i Sverige 150 nya miljarder till vår egen pension. När vi köper varor i butik kan vi välja Bra Miljöval, Svanen och KRAV och det går att följa upp vilka kriterier som dessa produkter uppfyller. Men när vi ska välja pensionsfonder är det mycket svårt att veta vad våra pengar används till.

Utöver den offentliga pensionen, har 90 procent av Sveriges anställda även en tjänstepension, också de måste ha bättre transparens för sitt hållbarhetsarbete. De fonder som vill vara med i pensionssystemet borde uppfylla baskrav på hållbara placeringar. Hur dessa krav ska formuleras borde den nya utredningen få i uppdrag att ta fram.

Vi vill
• Att fonder som vill vara med i PPM-systemet ska uppfylla baskrav för hållbara placeringar
• Att fonder varudeklareras så att det framgå vilken hänsyn som tas till miljö och etik när pengarna placeras, så att spararen ges möjlighet att välja dem som ställer högre krav än baskraven.

3. Ställ krav på AP-fonderna att placera hållbart
AP-fonderna förvaltar 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital. Det är mer än den svenska statsbudgeten för ett år. I ett öppet brev april i år uppmanade 14 organisationer regeringen att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar. Men regeringen valde att tillsätta en ny utredning om pensionssystemet utan att ge direktiv om hållbara investeringar.

Vi vill
• Att utredningen föreslår nya direktiv till AP-fonderna, som tydliggör att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål.
• Att AP-fondernas ges i uppdrag att utveckla mer transparenta och ändamålsenliga metoder för urval och påverkan genom sina investeringar

I vårt grannland Norge handlar inte diskussionen om huruvida investeringar ska vara hållbara eller ej, utan om hur detta ska bedömas och organiseras. Där är det självklart att jobba med hållbarhetskriterier. Det är dags att Sverige också lyfter blicken och gör så att pensionssystemet kan bidra till både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det är ett sätt att säkra goda pensioner för oss alla när vi blir äldre, och samtidigt lämna över en grönare värld till våra barn och barnbarn
Gunvor G Ericson gruppledare
Miljöpartiet de Gröna

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas