Åsikter | Göte Nilsson, Ingvar Fridell

Några förvandlar svart till vitt

Regeringspartierna har det största ansvaret för att vi nu har ett pensionssystem som tvingar många att leva på struntsummor när de blir gamla, jämfört med vad de som förvärvsarbetar disponerar.

Publicerad 2012-04-17

I en artikel i SvD Näringsliv den 14 april hävdade den person som hade designat tidningen, att pensionssystemet ”blev mer generöst” än de som haft ansvaret hade tänkt. Den mest ansvarige politikern, Bo Könberg, beskrivs – genom rubrikerna och prydliga foton på både en helsida och en halvsida – nästan som en hjälte. Presentationen av motståndaren, Joel Dahlberg, får ett utrymme som bara är någon procent av vad som ägnas åt Könberg.

Könberg har lovat att det nya pensionssystemet ska ”hålla till nästa istid”. I verkligheten har systemet, som den glädjekalkyl som det är, kapsejsat två gånger redan under de första tio åren, jämfört med vad politikerna hade lovat.

Det finns alltså i samhället starka krafter som försöker förvandla svart till vitt. De som vill ha en debatt med riktiga fakta har det därför inte lätt. Det är en ironi att SvD:s ledning beskriver förhållandena på ett sätt som går tvärt emot vad reportrar i Näringsliv har visat i artiklar och i en bok av Joel Dahlberg, ”Pensionsbluffen”. Artikels utformning gör att den stöder dem som är ansvariga för det nya pensionssystemet och vänder sig emot kritikerna. De som velat föra fram fakta i debatten har inte fått sina inlägg införda.

Själva har de som bestämmer inte nöjt sig med vad de som drabbas av deras beslut får tåla. Riksdagens ledamöter har gett sig själva förmåner som är vida bättre än vad som gäller för vanligt folk.

Det nya pensionssystemet var underfinansierat redan från början. De ansvariga politikerna har under många år kunnat rätta till bristerna, men har ännu inte gjort något. Det drabbar dem som nu är pensionärer, som knappast har fått någon del alls av det välstånd som de har varit med om att skapa. Men det kommer att drabba också dem som kommer att bli pensionärer, bland annat 50- och 60-talisterna, som kommer att få jättestora inkomstbortfall när de går i pension.

De som har fattat besluten om det nya pensionssystemet, och som underlåtit att göra de ändringar som är nödvändiga, har därför tagit på sig ett stort ansvar. Det har redan börjat visa sig i opinionsundersökningarna. De rödgröna är nu enligt Sifo det största blocket även hos väljare över 65 år – en grupp där de borgerliga tidigare har varit starkast.

Ingvar Fridell, Danderyd
Göte Nilsson, Björkvik

Här kan du läsa journalisten Joel Dahlbergs intervju med Bo Könberg i SvD:

Systemet blev mer generöst än vi tänkt

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas