Åsikter | Ulf Norlén

Nytt pensionssystem

Publicerad 2012-11-08

Vår pensionskassa, d.v.s. pensionssystemet, består av inbetalningar som vi och våra arbetsgivare gjort under hela vår yrkesverksamma tid. Varje individs inbetalning beror på vars och ens årsinkomst och antal år vi varit yrkesverksamma. Vi erhöll pensionspoäng, som utgör beräkningsgrund för den pension vi erhåller den dag vi pensioneras. Detaljerad information finns att läsa i det orangefärgade häftet som försäkringskassan distribuerat.

All utbetalning av pensioner sker idag från pensionssystemet. Även de som aldrig har bidragit med inbetalningar till pensionskassan får sina garantipensioner från denna kassa. Pensionskassans tillgångar borde tillhöra de pensionärer som gjort inbetalningar dit.
Mitt förslag är:   
• Utbetalningar från vårt pensionssystem skall, som nu, vara relaterad till de personliga inbetalningar, som vi gjort under vår tid som inkomsttagare och skattebetalare.
• De som aldrig har bidragit med något till pensionssystemet skall få sin garantipension från statskassan.
• Pensionssystemet bör återställas till tidigare nivå genom återjustering av tillslagna bromsar och återbetalning av de ca 250 miljarder som Göran Persson (S) överförde från pensionssystemet till statskassan.
• Statskassan tillförs vid behov medel för att täcka de nya utgifterna för garantipensioner. Eller genom besparingar eller omfördelning i statens finanser.
• Representanter för pensionärsorganisationer och politiska partier skall ingå i pensionssystemets styrelse.
Fördelar:
• Vi får ett stabilare pensionssystem.
• Statskassans behov av garantipensionsmedel kan lätt justeras med skatten allt efter behov.
• Hela svenska folket bidrar till försörjningen av garantipensionsgruppen.
Ulf Norlén

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas