Åsikter | Berthel

Om pensioner och valet 2014

Hur skall pensionärer egentligen agera i årets val, undrar insändaren.

Publicerad 2014-04-22

Överförandet av 258 miljarder från AP-fonderna kommenterades i gårdagens Ring P1 av Lars Evald Svensson. Beloppet hade överförts till statskassan i utbyte mot att staten istället övertagit vissa förpliktelser från AP-fonderna. Det var verkligen en kortversion av vad som verkligen hänt.

Den kompletta historien avslöjar hur politiker diskriminerar pensionärer. De 258 miljarderna hade ursprungligen inbetalats för att säkra framtida ATP-pensioner. Men staten smusslade in betalningsansvaret för förtidspensioner i AP-fonderna utan att kompensera AP-fonderna för detta och därmed skapades  det som kom att kallas ATP-systemets  ”fripassagerare” – (Det framgår av Margit Gensers bok ”Pensionsreformen” sid 116). Förtidspensioner är ju egentligen en social kostnad som staten helt skall betala – inte enbart pensionärerna.

När det nya pensionssystemet startades tog sålunda staten betalt för att de övertog det betalningsansvar de hela tiden skulle ha haft – bra likt gamla tiders  ”hästskojarfasoner” kan man tycka.

Pensionärsgruppen diskrimineras på flera sätt. I det nya pensionssystemet har man sänkt inbetalningen till det allmänna pensionssystemet med 2%-enheter – från 18,5% till 16,5%. Det minskar AP-fondernas inkomster med 28 miljarder per år – eller 280 miljarder på 10 år. Tillsammans med de 258 miljarderna har det allmänna pensionssystemet förlorat 538 miljarder. Bromsen hade aldrig slagit till om dessa pengar funnits i systemet.

Det var nog detta Göran Persson tänkte på när han sa: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i pension ser vad vi gjort.”

ATP-baserade pensioner diskrimineras också genom det kumulativa 1,6%-avdraget. En ATP-pensionär förlorar genomsnittligt under 17 år 300 000 kr – eller 1 600 kr/månad.

Genom allianspartiernas jobbskatteavdrag diskrimineras alla pensionärer eftersom de får betala högre skatt än de som arbetar – med den märkliga motiveringen att det ger fler arbete. De flesta förstår att detta inte är sant. (S) inser visserligen att jobbskatteavdragen är orättvisa, men gör ändå inget åt det. Vad är problemet? – det skulle kosta 8 miljarder per år att rätta till saken. Har man inte de pengarna skulle man kunna höja de arbetandes skatter med genomsnittligt 150 kr/månad och då kunna sänka pensionärernas skatt genomsnittligt med 300 kr/månad.

Men (S) har också tidigare diskriminerat pensionärerna genom att ge dem som arbetar ett skatteavdrag i samma storleksordning som jobbskatteavdraget nämligen 7% motsvarande den egna pensionsavgiften.

Äldre kan med rätta känna sig åsidosatta. Inget demokratiskt parti värna egentligen om de äldres rätt. Hur skall pensionärer egentligen agera i årets val? Att inte rösta i årets val kan vara ett sätt att visa politikerna att pensionär ska ha samma rätt som övriga medborgare.

Berthel Nordström

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas