Åsikter | Nilsson / Fridell

Pensionärer har inga goda år att vänta

Att påstå att pensionärer ska få ”sju goda år ” är helt fel, menar insändarskribenterna.

Publicerad 2013-05-06

En artikel 4/5 av Joel Dahlberg i SvD Näringsliv har rubriken ”Sju goda år för pensionerna”. Rubriken är helt fel.
Pensionärernas situation är mycket sämre än vad som påstås i artikeln. Pensionen följer inte utvecklingen av lönerna, utan lönen minskad med 1,6 procent varje år. Under de senaste årtiondena har lönerna ökat med flera tiotals procent. Pensionärerna har under dessa år knappast alls fått någon höjning, trots att de hade varit med om att skapa ökningen av välståndet. Enligt de senaste löneavtalen ökar lönerna per år med 2,3 %, efter avdrag med 0,2 % för avsättning för tjänstepensioner med 2,1 %. Lönerna stiger med 1,6 % mindre, med 0,5 %. Detta nominellt. Efter avdrag för inflationen går pensionärerna back.
Dessutom är pensionssystemet kraftigt underfinansierat. Situationen blev värre genom att 258 miljarder fördes över från AP-fonden, då statsfinanserna var extremt dåliga under 90-talet. AP-fonden påstods vara ”onödigt stor. Vid finanskrisen 2008 och 2009 blev det ett underskott på 322 miljarder. För att undvika detta slog bromsen till och sänkte pensionerna 2010 och 2011 med 7,2 procent. 2012 blev det ett nytt stort underskott, 257 miljarder. Enligt den senaste prognosen blir det ännu större .Enligt det sätt att räkna som har tillämpats tidigare, kommer pensionerna att minska med cirka 7 procent. Men pensionsmyndigheten använder nu ett nytt sätt, man minskar underskottet med ett tidigare överskott på 137 miljarder. Enligt detta nya sätt att räkna sjunker pensionerna med ”bara” 2,4 %. Men pensionärerna förlorar också överskottet på cirka 137 miljarder. Pensionerna minskar därför nästa år med cirka 7 %.
Jämfört med dem som kan arbeta behandlas de äldre, som inte längre kan jobba, som andra klassens medborgare. Under de närmaste åren kommer resultatet att bli något bättre enligt de mycket osäkra prognoserna. Men några ”sju goda år” blir det i varje fall inte. Om ingenting görs kommer pensionen tvärt om att också i fortsättningen sjunka med cirka 1,6 procent varje år jämfört med lönerna.

 

Ingvar Fridell  Göte Nilsson.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas