Åsikter | Ingvar Fridell, Göte Nilsson

Pensionärsförbunden måste samarbeta.

SPF måste samarbeta med de övriga fyra förbunden. Endast tillsammans med dem företräder SPF, som är det andra förbundet i storleksordning, de 1,7 miljoner som pensionärerna är.

Publicerad 2012-02-29

”Pensioner. Pensionärsorganisationerna har tillsatt en ny grupp”, var rubriken på en artikel i Veteranen nr 2. Men denna rubrik motsvarar inte vad som står i artikeln. Där framgår att det är SPF, inte de fem pensionärsförbunden, som har tillsatt den nya gruppen. Det sägs klart att ”Pensionsgruppen ska överväga hur SPF som organisation kan påverka beslutfattare för att uppnå en ändring”. Gruppen har redan börjat arbeta. ”Resultaten ska redovisas för förbundsstyrelsen senast den 31 mars.” Inte i år, utan nästa år.

Trots att pensionärerna är ungefär en fjärdedel av alla som får rösta, har de inte någon makt annat än vid valen vart fjärde år. Om förbunden vill utnyttja denna makt, måste de avkräva partierna besked om hur de under den kommande mandatperioden avser att beakta förbundens krav, och svaren ska före valet redovisas för väljarna till ledning för hur de bör rösta.

Vid det gångna valet agerade SPF inte alls på detta sätt. Så sent som någon vecka före valet uttalade SPFs ordförande Karl Erik Olsson ungefär så: ”Vi höjer inte tonen nu. Partierna vill inte ha någon debatt före valet.”

Effekten blev den som kunde väntas. Pensionärernas intressen beaktades inte alls av partierna.

Vi kan inte medvetet vid nästa val göra om misstagen. Om SPF ska vara den fackliga organisation för pensionärerna, som förbundet bör vara, måste det agera som en sådan, och utnyttja den makt som vi ändå har.

För att det ska lyckas måste SPF samarbeta med de övriga fyra förbunden. Endast tillsammans med dem företräder SPF, som är det andra förbundet i storleksordning, de 1,7 miljoner som pensionärerna är.

SPFs beslut att agera helt ensamt kan därför inte godtas. Karl Erik Olsson måste helt ändra den taktik som planeras. SPF måste samarbeta, inte agera på egen hand. ”Ensam” är sällan stark. Och vi får inte hamna i tidsnöd genom att först om mer än ett år avsluta förarbetet i utredningsgruppen, av vad som ska vara förbundens gemensamma krav.

Ingvar Fridell, Danderyd
Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas