Åsikter

Pensionärsskatten

Publicerad 2014-02-05

Sverige är det enda land i Europa och förmodligen i Världen där pensionärerna beskattas hårdare än så kallade jobbare med samma inkomst. Vid fem tillfällen tilldelas pensionärerna en allmosa medan jobbare får skattesänkningar. Varje gång har skillnaden i beskattning ökats till pensionärernas nackdel.  Att pensionen är uppskjuten lön har inte beaktats.

Detta visar att Anders och Fredrik  saknar rimlig känsla för rättvisa..
Märkligt är, att de har lyckats övertala politikerna inom alliansen att medverka till denna rent otroliga orättvisa.

Socialdemokraterna är emot denna orättvisa i sitt skriftliga partiprogram, men har aldrig tagit upp frågan i de politiska debatterna. Ej heller hur de 60 miljarder, som Persson överförde  från pensionärsfonderna till statskassan, skall återbetalas. En regering tillsammans med skattehöjande vänsterpartiet och miljöpartiet bäddar inte för någon verklig förbättring för pensionärerna. Sverigedemokraterna är det enda parti som i  klara ordalag är emot straffbeskattningen av pensionärerna.

Det är dessutom märkligt, att denna otroliga orättvisa kan fortgå och upprepas, utan att varken TV eller pressen uppmärksammar densamma.
Pensionär Björn Lindström

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.