Åsikter | Ingvar Fridell, Göte Nilsson

Löfvens besked sätter pensionsfrågan i nytt läge

De som kan arbeta bör stimuleras att jobba längre, genom att man ökar deras pension mer än enligt nuvarande regler skriver insändarna.

Publicerad 2013-01-03

Nyheterna kommer nu tätt. Stefan Löfven har helt ändrat den inställning som Socialdemokraterna hittills har haft i pensionsfrågan. Dessutom ökar medellivslängden mycket mer än myndigheterna har räknat med i sina prognoser. Genom dessa båda händelser har pensionsfrågan hamnat i ett helt nytt läge.
Vi citerar här ur en intervju i DN den 23 december delar av vad Stefan Löfven uttalade om pensionerna.
”Löfven instämmer för första gången i företrädaren Håkan Juholts kritik att de allmänna pensionerna är för dåliga i det nya pensionssystemet. Han vill nu att pensionsgruppen med S och de fyra borgerliga partierna diskuterar om det är rimligt att man bara får ut ungefär hälften av sin slutlön i allmän pension. – Pensionerna är för dåliga. Nu har systemet varit i kraft en tid. Bara för att vi var med och gjorde det så kan det inte betyda att vi aldrig kan göra om det. – Det räcker inte med att ändra PPM. – Jag vill att vi funderar på hur vi faktiskt ska kunna åstadkomma högre pensioner”.
Vi är glada och tacksamma för den ändrade inställningen. Kanske beror den på att S har insett att de som får rösta kommer att uppmanas att inte rösta på de partier som sämst uppfyller våra krav.Vi bör därför fortsätta att med kraft driva denna tuffa linje.
I en intervju den 29 december  i SvD Näringsliv Ny öppning för strid om pensioner säger KG Scherman ”att Löfvens utspel är avgörande eftersom han tydligt signalerar att det finns ett politiskt ansvar för att folk får en rimlig pension”. Scherman uttalar att en utväg skulle kunna vara att införa ”en formell pensionsålder på förslagsvis 67 år”.
Men pensionsåldern måste i stället vara flexibel. Många kan och vill jobba längre än nu, men många andra kan ha svårt att arbeta så länge. Dessa måste då ha rätt att gå i pension, men pensionsbeloppen kommer att bli förhållandevis låga. Det krävs därför i detta fall andra stöd, exempelvis förbättrade arbetsförhållanden. De som kan arbeta bör stimuleras att jobba längre, genom att man ökar deras pension mer än enligt nuvarande regler, om de senarelägger pensioneringen.Lagstiftningen inom arbetsmarknaden bör knytas till det år då individen formellt gått i pension.
Någon enhetlig pensionsålder bör därför inte införas. Ansvaret för att pensionerna minskar genom 1,6%-avdraget  bör också klarläggas. Förslaget att slopa detta avdrag bör stödjas.
I en artikel av Joel Dahlberg  i SvD Näringsliv den 29 december med rubriken SCB:s missar gröper ut pensionerna konstateras att ökningen av medellivslängden inte planar ut så tidigt som antagits i prognoserna. Rubriken på en annan artikel är Katastrof i sikte – men inget görs. Rubriken är talande.Medellivslängden fortsätter att öka. Att mer än hälften av de nyfödda blir mer än 100 år är glädjande för dem som får vara friska, men kommer att medföra stora problem.
Ingvar Fridell, Göte Nilsson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas