Åsikter | Val 2014 | Socialdemokraterna

(S) Framtidsfrågor för Sveriges äldre

Äldrepolitiken har fått för lite uppmärksamhet i valrörelsen. Flera viktiga vägval behöver göras. Vi vill särskilt ta upp frågan om ökad kvalitet i äldreomsorgen och slopad pensionärsskatt, skriver Lena Hallengren (S)

Publicerad 2014-09-12

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar gällande kvalitetsarbete, personalrekrytering och ökat inflytande för brukarna. Det är hög tid att börja diskutera dessa frågor. Socialdemokraterna vill stärka bemanningen i äldreomsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven i välfärden och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. Därför kommer vi i regeringsställning att investera i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. Jobben ska kombineras med relevant yrkesutbildning, främst till undersköterska.

 

Sjukvården är dåligt anpassad efter äldres behov. Ofta bollas sjuka äldre runt mellan olika kliniker och boenden utan att någon tar ett helhetsansvar. Socialdemokraterna investerar 2 miljarder för en bättre sjukvård genom fler anställda och en bättre sjukvård för äldre. Vi vill även öka den medicinska kompetensen ute i kommunerna genom fler läkare och fler sjuksköterskor med geriatrisk specialistkompetens. Dessutom ska alla som arbetar på ett särskilt boende ha omvårdnadsutbildning inom en femårsperiod då många som bor på äldreboende har stora vård- och omsorgsbehov som kräver hög kompetens.

 

Vi tycker att äldre ska få mer verklig valfrihet och i högre grad bestämma innehållet i hemtjänsten och vardagen på äldreboendet. Det är viktigare än att välja mellan olika företag. Ingen har lyckats belägga att privatiseringar i välfärden leder till bättre kvalitet. Däremot blir exemplen allt fler på hur kortsiktig vinstjakt skapar sämre villkor. Fackförbundet Kommunal har visat att lönerna är lägre och anställningsvillkoren sämre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Socialstyrelsen har också visat att de privat drivna äldreboendena i genomsnitt har tio procent lägre personaltäthet än de kommunala. Med en socialdemokratisk ledd regering får äldreomsorgen mer resurser och ett nytt regelverk som sätter de äldres intressen före välfärdsbolagens.

 

Sverige är det enda land i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Det är både orimligt och orättfärdigt. Pension är att betrakta som uppskjuten lön, och för oss socialdemokrater är det en självklarhet att beskattningen ska vara lika. Redan den 1 januari 2015 genomför vi det första steget och sänker skatten för alla pensionärer. För de pensionärer som har minst marginaler, de cirka 100 000 personer som har full garantipension, innebär det att skatteklyftan helt försvinner. I ett andra steg tar vi bort skatteklyftan för den som har en pension upp till 12 000 kronor. Det motsvarar medelinkomsten för en kvinnlig pensionär och innebär en skattesänkning på ungefär 280 kronor i månaden. För inkomster över det beloppet trappas skattesänkningen av till 150 kronor i månaden för den som har en pension på 16 000 kronor i månaden. Detta genomför vi under nästa mandatperiod med målet att det ska ske redan 2016. När vi har nått vårt jobbmål år 2020 kommer vi att ha ett betydande reformutrymme och då tar vi helt bort skatteklyftan.

 

På söndag väljer Sverige väg. Valet kommer att få stora konsekvenser för hur framtiden för landets äldre kommer att bli.

 

Lena Hallengren, Vice ordförande Socialutskottet (S)

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas